Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 202E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fizksel Kimya
İngilizce Physical Chemistry
Dersin Kodu
KIM 202E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nermin Orakdöğen
Dersin Amaçları Fiziksel Kimya’nın temel kavramları, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin 1.prensibi, ideal gaz proseslerinde 1. prensibin uygulanması, termodinamiğin 2. prensibi, tersinir ve tersinmez proseslerde entropy değişimleri, 3. prensip, Gibbs ve Maxwell denklemleri, iç enerji, entalpi, entropy, Gibbs ve Helmoltz serbest enerjilerinin hesaplanması, kimyasal potansiyel, faz diyagramları, çözeltiler, koligatif özellikler, reaksiyon kinetiği, reaksiyon tipleri, hız yasasının integrasyonu, reaksiyon mekanizması, hız sabitinin sıcaklığa bağımlılığı, hız teorileri, ve katalitik reaksiyonlar.
Dersin Tanımı Gazlar (ideal ve gerçek gazlar), moleküler hız dağılımı, ortalama hız, çarpışmalar, ortalama serbest yol, iş, ısı, enerji, termodinamik verim, entropy, mutlak sıfır,
Gibbs ve Helmoltz serbest enerjileri, faz dengeleri, fazlar kuralı, Clasius-Clapeyron denklemi, buhar basıncı, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi, osmotic basınç, hız yasası, katalizörler.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020