Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271E - İstatistik ve Olasılık
 

MAT 271E - İstatistik ve Olasılık

Dersin Amaçları

İstatistik ve olasılık esasları, Olasılık dağılımları, kesikli dağılımlar: Bernoulli, Binom, Poisson Dağılımları, sürekli dağılımlar: Normal, Gamma ve Eksponansiyel, Beklenen değer, Moment çıkaran fonksiyonu, ortalama, varyans, standart sapma, kovaryans, korelasyon,Ttek ve çift Ana Kütle Ortalaması, Hipotez Testi, Güven aralığı,Student’s T ve Chi kare dağılımları,regresyon

Dersin Tanımı

Mühendislik öğrencilerine olasılık ve istatistiğin gerekli metot ve tekniklerini öğretmek, kullandıkları verilerin yorumlayabilir hale getirmek.

Koordinatörleri
Çiğdem Oral
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024