Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İstatistik ve Olasılık
İngilizce Probability and Statistics
Dersin Kodu
MAT 271E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Çiğdem Oral
Dersin Amaçları İstatistik ve olasılık esasları, Olasılık dağılımları, kesikli dağılımlar: Bernoulli, Binom, Poisson Dağılımları, sürekli dağılımlar: Normal, Gamma ve Eksponansiyel, Beklenen değer, Moment çıkaran fonksiyonu, ortalama, varyans, standart sapma, kovaryans, korelasyon,Ttek ve çift Ana Kütle Ortalaması, Hipotez Testi, Güven aralığı,Student’s T ve Chi kare dağılımları,regresyon
Dersin Tanımı Mühendislik öğrencilerine olasılık ve istatistiğin gerekli metot ve tekniklerini öğretmek, kullandıkları verilerin yorumlayabilir hale getirmek.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Permütasyon ve kombinasyon problemlerini çözebilme
2. Olasılık, Şartlı olasılık ve rasgele değişken kavramlarını anlayabilme
3. Mühendislikteki gerçek hayat problemlerini istatistik kullanarak çözebilme.
4. İhtimal fonksiyonlarını detaylarını anlayıp bunların mühendislik uygulamalarını yapabilme
5. Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplamak.
6. İstatistiksel testleri anlamak.
7. Tek ve çift Ana Kütle Ortalaması için Hipotez Testi kurup yapabilmek.
8. En küçük kareler yöntemini regresyon analizi olarak uygulayabilme becerilerini kazanır
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı – Şaşmaz, D. Ali, İstatistik ve Olasılık, İTÜ Kimya-Metalürji Fakülyesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 2011
– Freund, E. J., Modern Elementary Statistics, 7th Edition, Prentice Hall, 1988
Diğer Referanslar -
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024