Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 222E - City and Society
 

ITB 222E - City and Society

Dersin Amaçları

1. Kentleri biçimlendiren toplumsal ilişkileri incelemek;
2. Ondokuzuncu Yüzyıl’da başlayan kapitalist kentleşme ve sanayileşme sürecini tarihsel ve karşılaştırmalı perspektifte tanıtmak;
3. Güncel kentsel değişme süreçlerini ve kent sorunlarını analiz etmek;
4. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerisini geliştirmek;
5. Etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma becerisini geliştirmek.

Dersin Tanımı

Bu derste kentleri biçimlendiren toplumsal ilişkiler ele alınmaktadır. Ondokuzuncu Yüzyıl’da başlayan kapitalist kentleşme ve sanayileşme süreci tarihsel ve karşılaştırmalı perspektifte tanıtılmaktadır. Bu tarihsel bakışı güncel kentsel değişme süreçlerinin analizi izlemektedir. Ekonomik ve kurumsal gelişmeler, ‘sanayisizleşme’, gelişmekte olan ekonomilerde kentleşme süreçleri, ‘seçkinleştirme’, düşük gelirlilerin konut sorunları, kentin ortak kullanımı, kent toplumunun ekolojik-toplumsal sorunları ve güncel kırdan kente göç süreci analiz edilmektedir.

Koordinatörleri
Elvan Gülöksüz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023