Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 222E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe City and Society
İngilizce City and Society
Dersin Kodu
ITB 222E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elvan Gülöksüz
Dersin Amaçları 1. Kentleri biçimlendiren toplumsal ilişkileri incelemek;
2. Ondokuzuncu Yüzyıl’da başlayan kapitalist kentleşme ve sanayileşme sürecini tarihsel ve karşılaştırmalı perspektifte tanıtmak;
3. Güncel kentsel değişme süreçlerini ve kent sorunlarını analiz etmek;
4. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerisini geliştirmek;
5. Etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma becerisini geliştirmek.
Dersin Tanımı Bu derste kentleri biçimlendiren toplumsal ilişkiler ele alınmaktadır. Ondokuzuncu Yüzyıl’da başlayan kapitalist kentleşme ve sanayileşme süreci tarihsel ve karşılaştırmalı perspektifte tanıtılmaktadır. Bu tarihsel bakışı güncel kentsel değişme süreçlerinin analizi izlemektedir. Ekonomik ve kurumsal gelişmeler, ‘sanayisizleşme’, gelişmekte olan ekonomilerde kentleşme süreçleri, ‘seçkinleştirme’, düşük gelirlilerin konut sorunları, kentin ortak kullanımı, kent toplumunun ekolojik-toplumsal sorunları ve güncel kırdan kente göç süreci analiz edilmektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Kentleri biçimlendiren toplumsal ilişkileri tanıyacak;
2. Ondokuzuncu Yüzyıl’da başlayan kapitalist kentleşme ve sanayileşme sürecini tarihsel ve karşılaştırmalı perspektifte betimleyebilecek;
3. Güncel kentsel değişme süreçlerini ve kent sorunlarını analiz edebilecek;
4. Daha gelişmiş düzeyde metin okuyabilecek, anlayabilecek, araştırma yapabilecek ve yazı yazabilecek;
5. Daha etkin bir şekilde iletişim kurabilecek ve tartışabileceklerdir.
Önkoşullar İngilizce yeterlilik
Gereken Olanaklar Yok
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023