Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 488E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Başlangıç ve Sınır-Değer Problemleri; sınıflandırma, iyi tanımlı problem.
2 Sonlu Farklar Metodu; ayrıklaştırma, türevlere yaklaşım.
3 Sonlu Farklar Metodunun Yakınsama ve Stabilitesi.
4 Yakınsama (Lax eşdeğerlik teoremi), stabilite (Fourier metodu, Matris metodu), çözümün
doğruluğu.
5 Parabolik Denklemler; bir boyutlu difüzyon denklemine sonlu farklarla yaklaşım.
6 Crank-Nicolson metodu, ardışık nokta metodu, Jacobi, Gauss-Seidel metodu.
7 Hiperbolik denklemler; kuazi lineer hiperbolik denklemler.
8 Karakteristikler metodu, Sonlu farklar yöntemi.
9 MacCormics Metodu, Relaksasyon Metodu, CFL koşulu, Lax Wendroff metodu.
10 Eliptik Denklemler; Laplace denklemi, maksimum prensibini kullanarak hata analizi.
11 Fark Denklemlerinin Çözümü.
12 Sonlu hacim metodu.
13 Sonlu eleman metodu.
14 Spektral metod.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024