Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / FIZ 456 - Atom ve Molekül Fiziği I
 

FIZ 456 - Atom ve Molekül Fiziği I

Dersin Amaçları

1)Hidrojen atomundan çok elektronlu atomlara kadar atomların enerji seviyelerini, dejenereliklerini, spin ve yörünge momentumlarını, momentum çiftleşmelerini, spektrumlarını doğrudan veya yaklaşım altında hesaplamak.
2)Molekülleri oluşturan bağların yapılarını ve spektrumlarını incelemek.

Dersin Tanımı

Rutherford, Bohr ve Sommerfeld atom spektrumu. Bir elektronlu atomlar için zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin özeti. Stern-Gerlach deneyi, yörüngesel manyetik dipol moment, elektronun spini, spin yörünge etkileşmesi. Hidrojen enerji seviyeleri. Çok elektronlu atomlarda; dışarlama ilkesi, değişim kuvvetleri. Helyum atomu, Hartree teorisi, temel seviyeleri. Periyodik cetvel, alkali atomlar, LS çiftleşmesi, karbon atomunun enerji seviyeleri. Zeeman etkisi. Moleküllerin bağları, spektrum çeşitleri.
Atom Modelleri,
Atomların Kuantumlu Yapısı,
Hamiltonian (İnce yapı, Aşırı İnce Yapı, Zeeman, Starck Terimleri),
Atomik Spektroskopi (LS çiftlenimi, JJ çiftlenimi, izinli geçişler, geçiş olasılıkları, geçiş hızları),
Temel Parçacıklar,
Çekirdeğin Yapısı,
Molekül Yapısı,
Moleküler Spektroskopi

Koordinatörleri
Fatma Gülay Acar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022