Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / FIZ 456 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Atom ve Molekül Fiziği I
İngilizce Atomic and Molecular Physics I
Dersin Kodu
FIZ 456 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Gülay Acar
Dersin Amaçları 1)Hidrojen atomundan çok elektronlu atomlara kadar atomların enerji seviyelerini, dejenereliklerini, spin ve yörünge momentumlarını, momentum çiftleşmelerini, spektrumlarını doğrudan veya yaklaşım altında hesaplamak.
2)Molekülleri oluşturan bağların yapılarını ve spektrumlarını incelemek.
Dersin Tanımı Rutherford, Bohr ve Sommerfeld atom spektrumu. Bir elektronlu atomlar için zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin özeti. Stern-Gerlach deneyi, yörüngesel manyetik dipol moment, elektronun spini, spin yörünge etkileşmesi. Hidrojen enerji seviyeleri. Çok elektronlu atomlarda; dışarlama ilkesi, değişim kuvvetleri. Helyum atomu, Hartree teorisi, temel seviyeleri. Periyodik cetvel, alkali atomlar, LS çiftleşmesi, karbon atomunun enerji seviyeleri. Zeeman etkisi. Moleküllerin bağları, spektrum çeşitleri.
Atom Modelleri,
Atomların Kuantumlu Yapısı,
Hamiltonian (İnce yapı, Aşırı İnce Yapı, Zeeman, Starck Terimleri),
Atomik Spektroskopi (LS çiftlenimi, JJ çiftlenimi, izinli geçişler, geçiş olasılıkları, geçiş hızları),
Temel Parçacıklar,
Çekirdeğin Yapısı,
Molekül Yapısı,
Moleküler Spektroskopi
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I. Bohr ve Sommerfeld Atom Modellerini,
II. Bir elektronlu atomların özelliklerini kuantum kuramıyla hesaplamayı,
III. Manyetik dipol momentini elektronların ve geçiş olasılıklarını hesaplamayı,
IV. Çok elektronlu atomların özelliklerini Hartree yaklaşımını kullanarak çözmeyi,
V. Alkali atomların özelliklerini
VI. Moleküllerin yaptığı bağları ve spektrumlarını
öğrenirler.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Physics of Atoms and Molecules,
B.H. Bransden, C.J. Joachain (London, New York: Longman, 1983)
Atom ve Molekül Fiziği,
B.H. Bransden, C.J. Joachain ; çev. Fevzi Köksal, (Samsun : OMÜ, 1989)
Diğer Referanslar Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles,
R. Eisberg, R. Martin (New York, Wiley, 1985)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023