Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 339E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Kompleks vektör uzaylarında iç çarpım, hermiyan ve birimsel matrislerin özellikleri,
2 Genelleştirilmiş öz vektör hesabı, vektör ve matris normları, matlab hesaplamaları.
3 Temel matlab kavramları ve matris hesapları ile ilgili matlab programları,
4 Matris polinomları tamımı ve matris polinomlarında elemanter işlemler,
5 Eşdeğerlik, sıfırlayıcı, karakteristik ve minimal polinomlar, değişmez polinomlar
6 Smith Kanonik Formu, benzerlik ve birinci normal form,
7 Elemanter bölenler, ikinci normal form,
8 Jordan kanonik formu ve problem çözümleri,
9 Matris Fonksiyonları; Lagrange ve Hermite interpolasyon polinomları,
10 Matris fonksiyonu tanım ve özellikleri,
11 f(A)’nın spektral çözümü,
12 A’nın bileşen matrisleri yardımıyla e^At matrisi ve (sI-A)’nin tersinin analitik hesabı.
13 Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü.
14 Diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024