Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 252 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kimyasal Termodinamik
İngilizce Chemical Thermodynamics
Dersin Kodu
KIM 252 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Oğuz Okay
Dersin Amaçları 1. Termodinamik presipleri öğretmek
2. Termodinamik prensiplerin kimyasal sistemlere uygulanmasını öğretmek
3. Termodinamik durum fonksiyonlarının anlamını ve kimyasal sitemlerde uygulamasını öğretmek
Dersin Tanımı Fiziksel kimya ve dalları, gazların ideal davranışı, idealiteden sapma, Van der Waals ve Virial denklemler, termodinamiğin 1.yasası: iç enerji, durum fonksiyonları, Joule ve Thomson denemeleri, ideal gaz proseslerinde birinci prensibin uygulanması, tersinir ve tersinmez prosesler, ısı-iş çevrimi, termodinamiğin ikinci prensibi, Carnot çevrimi, entropi, çeşitli proseslerde entropi değişimleri, termodinamiğin üçüncü prensibi, mutlak sıfır, materyal dengesi, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri, Gibbs denklemleri, Maxwell bağıntıları, kimyasal potansiyel ve materyal denge, kimyasal potansiyel ve fazlar arası denge, kimyasal reaksiyonlar ve denge, denge sabiti, Van't Hoff denklemi, kimyasal reaksiyonlarda standart termodinamik fonksiyonlar, standart durum, oluşum entalpisi ve iç enerjisi, Hess yasası, Kirchoff denklemi, çözünme entalpisi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Termodinamik prensipleri kimyasal sistemlerde kullanabilme,
2. Termodinamik durum fonksiyonlarını kimyasal sistemlerde uygulayabilme,
3. Kimyasal reaksiyonlarda ve fazlar arası madde akışlarında denge konumunu hesaplayabilme,
4. İdeal ve gerçek, tersinir ve tersinmez kavramları arasındaki farkı anlama ve uygulama,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. LEVINE, PHYSICAL CHEMISTRY
2. ATKINS, PHYSICAL CHEMISTRY
Diğer Referanslar TÜM FIZIKSEL KIMYA VE TERMODINAMIK KITAPLARI
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020