Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 252 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 FİZİKSEL KİMYA VE DALLARI, KİMYASAL TERMODİNAMİK: Tanımlar ve birimler, Gazların ideal davranışı, idealiteden sapma, dışlanmış hacım ve molekülarası etkileşmeler, van der Waals denkleminin türetilmesi.
MATEMATİK: türevler, ideal gaz denklemi ile alıştıma, termal genleşme katsayısı, izotermal sıkışabilirlik, toplam diferensiyal, durum fonksiyonları
2 van der Waals denkleminden Virial gaz denkleminin türetilmesi. Boyle sıcaklığı. Gerçek gazların PV izotermleri, kritik nokta, kritik basınç, hacım ve sıcaklık değerlerinden van der Waal sabitlerinin çıkarılması. Gazlarla ilgili alıştırmalar.
3 TERMODİNAMİĞİN 1. YASASI: iş, ısı, tersinir ve tersinmez prosesler, 1. yasa ve iç enerji. Entalpi.
4 Cp, Cv, iç basınç, Joule ve Joule-Thomson deneyleri , ideal gaz içeren çeşitli proseslerde iç enerji ve entalpi değişimleri. 1. yasa ile ilgili alıştımalar, izotermal ve adyabatik prosesler.
5 Kendi kendine gerçekleşen (spontane) prosesler ve bu proseslerin yönleri, ısının faydalı bir işe çevrilmesi, TERMODİNAMİĞİN 2. YASASI: termodinamik verim, Carnot çevrimi. Entropy
6 Genel konu tekrarı, Alıştırmalar
7 1.vize
8 Dönem Arası
9 Entropi ve çeşitli proseslerde entropi değişimleri, Joule denemesi sırasında ve karışma sırasında entropi değişimi. 1. ve 2. yasa ile ilgili örnekler Boltzman denklemi, sistem, çevre ve evrende ki entropi değişimleri, tersinir ve tersinmez prosesler. Buzdolabı ve ısı pompası. Örnekler.
10 3. yasa ve düşük sıcaklık bilimi. Gibbs serbest enerjisi, Helmholtz serbest enerjisi, Gibbs denklemleri, Maxwell bağıntıları
11 Gerçek proseslerde U, H, S, G, ve A durum fonksiyonlarının değişimlerinin Gibbs denklemleri ve Maxwell bağıntıları yardımıyla hesaplanması.
12 2.vize
13 Materyal denge. faz ve reaksiyon dengeleri, kimyasal potansiyel, reaksiyonun ilerleme derecesi ve stokiyometrik katsayı, kimyasal potansiyel hesapları, ozmotik basınç
14 Gaz fazı reaksiyonlarında kimyasal denge, standart denge sabiti ve sıcaklıkla değişimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020