Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Termodinamik
İngilizce Thermodynamics
Dersin Kodu
GEM 204E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Halil Saraçoğlu
Dersin Amaçları 1. Termodinamiğin enerji dönüşümleri ile ilgili ilkelerini öğretmek.
2. Termodinamik özelikler arasındaki bağıntıları elde edebilmek için saf maddeleri faz değişimleri ile beraber öğretmek
ve termodinamik özelik tablolarının kullanımını öğretmek.
3. Termodinamiğin birinci yasasını enerjinin korunumu ilkesi ile beraber vermek ve birinci yasanın kapalı ve açık
sistemlere uygulanmasını öğretmek.
4. Mühendislik sistemlerinin performanslarının teorik limitlerini belirleyebilmek için termodinamiğin ikinci yasasını
entropi konsepti ve enerji geçişi sırasındaki tersinmezlikler ile birlikte öğretmek.
5. Termodinamiğin temel kavramlarını pratik mühendislik problemlerinin analizini yapabilmek için öğretmek.
Dersin Tanımı Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji Dönüşümleri
ve Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özelikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol
Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı Makinaları, Soğutma
Makinaları ve Isı Pompaları, Carnot Çevrimi, Entropi ve Entropinin Artışı İlkesi, Ekserji: İş Potansiyelinin
Bir Ölçüsü
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
I. Termodinamik kavramını enerji dönüşümü olarak anlama
II. Enerji dönüşümleri ile ilgili günlük mühendislik örneklerinden yararlanabilme
III. Termodinamik özelikler arasındaki bağıntıları kullanabilme
IV. Mühendislik hesaplamalarında termodinamik tabloları kullanabilme
V. Enerjinin Korunumu ilkesini veya termodinamiğin birinci yasasını anlama ve uygulayabilme
VI. Açık ve kapalı sistemlerle ilgili problemleri çözme ve ideal gaz denklemini kullanabilme
VII. Termodinamiğin ikinci yasasını anlama ve uygulayabilme
VIII. Mühendislik sistemlerinin performansını içeren problemleri çözme
becerilerini kazanır.
Önkoşullar (KIM 101 MIN DD
veya KIM 101E MIN DD)
ve (FIZ 101 MIN DD
veya FIZ 101E MIN DD)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Termodinamik, Mühendislik Yaklaşımıyla, Y.A. Çengel, M.A. Boles, Çeviri Editörü: A.
Pınarbaşı, 2th Baskı,Güven Bilimsel, 2008.
Diğer Referanslar Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M.J. Moran ve H.N. Shapiro, 6th Ed.,
John Wiley&Sons, 2008.
Thermodynamics, K.Wark ve D.E. Richards, 6th Ed., McGraw-Hill, 1999.
Thermodynamics, R.T. Balmer, West Publ., St Paul, 1990.
Thermodynamics, W.Z. Black ve G. Hartley, Harper and Row, 1985.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024