Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Deniz ortamında Ekolojik Süreçler; Giriş
İngilizce Introduction to Marine Ecological Processes
Dersin Kodu
DEN 319E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Oya Okay
Sevil Deniz Yakan Dündar
Dersin Amaçları Öğrencilere deniz ekosisteminin komponetlerini, yaşam ortamlarını ve deniz ekosistemlerinin işleyiş süreçlerini öğretmek. Deniz ortamında insanın etkisini küresel çevresel problem ve çözümleri ile vermek.
Dersin Tanımı Ders, deniz ortamında başlıca kirleticiler, davranışları, etkiler, deniz ortamında araştırma ve kirlilik izleme çalışmaları, tersanelerden kaynaklanan kirlenme ve alınması gereken önlemlerile küresel çevre problemleri ile ilgili konuları içermektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıda konularda bilgi sahibi olacaklardır:
I. Ekolojiye giriş;
II. Ekosistemler ve deniz ortamı
III. Deniz ve kara ekosistemlerinin karşılaştırılması;
IV. Deniz ortamının sınıflandırılması; Deniz ekosistemlerinin işleyişi; Enerji akışı; karbon ve mineral döngüleri;
V. Deniz sistemlerinde besin zinciri
VI. Fitoplankton ve birincil üretim;
VII. Deniz ortamlarında tüketiciler;
VIII. Deniz ekosistemlerinde ekolojik ortamlar
IX. Deniz ekosistemlerinde uzun dönemli ve geniş ölçekli değişimler; Deniz ortamına insanın etkisi; Küresel ekolojik konular, problemler ve çözümleri.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Valiela , I., 1995. Marine Ecological Processes, Springer –Verlag publ., New York.
Diğer Referanslar 1. Lecture Notes
2. Lalli,C. M. and Parsons, T. R., 1997. Biological Oceanography: An introduction. Butterworth-Heinemann publ., Oxford.
3. Castro, P. and Huber, M. E. Marine Biology, 2003, McGraw-Hill publ., New York.
4. Ricklefs, R.E. and Miller, G. L., 2000. Ecology. W.H. Freeman and Company publ. , New York.
5. Çepel, N. Ekolojik sorunlar ve çözümleri. 2003, TÜBİTAK Yayınları, Ankara.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020