Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / DNK 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Dinamik
İngilizce Dynamics
Dersin Kodu
DNK 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 6 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Arcan Yanık
Dersin Amaçları 1. Dinamiğin temel kavram ve fikirlerini anlamak
2. Dinamiğin birbiriyle bağlantılı ancak ayrı temel ilkelerini ve bu ilkeler arasındaki farkları kavramak, ilkeleri uygun olan problemlere uygulamayı öğrenmek
3. Dinamik problemlerin çözümü için farklı yaklaşımları tanımak
4. Katı mekanik sistemlerin dinamik analizini sistematik olarak yapmak ve elde edilen sonuçları değerlendirmek
5. Mekanik titreşimlerin temellerini tanımak ve tek serbestlik dereceli sistemleri çalışmak
Dersin Tanımı Temel tanımlar ve kavramlar
Parçacık kinematiği: Doğrusal hareket; Genel eğrisel hareket; Bağıl ve kısıtlıhareket
Parçacık kinetiği: Hareket denklemleri; İş-enerji ilkesi; Lineer itme-momentumilkesi; Açısal itme-momentum ilkesi; Temel korunum ilkeleri; Çarpışma; Güç
Katı cisimlerin düzlemsel kinematiği: Öteleme; Sabit bir eksen etrafında dönme;
Genel düzlemsel hareket (geometrik yaklaşım, bağıl hareket, ani dönme merkezi)
Katı cisimlerin düzlemsel kinetiği: Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İtmemomentumilkesi; Temel korunum ilkeleri
Katı cisimlerin 3-B kinematiği: Sabit bir eksen etrafında dönme; Genel hareket
Katı cisimlerin 3-B kinetiği: Hareket denklemleri, İş-enerji ilkesi; İtmemomentumilkesi
Katı cisimler için titreşimin temelleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
1. doğru serbest cisim diyagramları çizebilir
2. mekanik sistemlerin hareketini tanımlamak için en uygun koordinat eksentakımını seçebilir,
3. gerçek ve etkin kuvvetler, dış ve iç kuvvetler arasındaki farkları bilir ve farklıtipteki kuvvetlerin etkime şeklini anlar
4. dinamik problemleri matematiksel modellere dönüştürebilir
5. parçacık sistemlerinin ve katı cisimlerin dinamik analizini gerçekleştirebilir,
6. uygun mekanik ilkeleri dinamik problemlere uygulayabilir
7. titreşen basit mekanik sistemleri modelleyebilir ve analiz edebilir
Önkoşullar (FIZ 101 MIN DD veya/or FIZ 101E MIN DD veya/or FIZ 111 MIN DD veya/or FIZ 111E MIN DD veya/or GMI 103 MIN DD veya/or GUV 103 MIN DD) ve/and (MAT 101 MIN DD veya/or MAT 101E MIN DD veya/or MAT 103 MIN DD veya/or MAT 103E MIN DD veya/or GMI 099 MIN DD veya/or GUV 099 MIN DD veya/or MAT 111 MIN DD veya/or MAT 111E MIN DD)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Prof.Dr. Mehmet Bakioğlu , Prof.Dr. Ünal Aldemir, Mühendislik Mekaniği Dinamik, Beta Yayınevi 2012
• Prof.Dr. Mehmet Bakioğlu, Arş. Grv. Arcan Yanık, Mühedislik Mekaniği Dinamik: Çözümlü Problemler Beta Yayınevi 2013
• M. H. Omurtag , Dinamik, Birsen Yayınevi, 2015
• Russell Hibbeler, Engineering Mechanics:Dynamics, in SI Units 14th Edition, Pearson Publishing, 2016
• Beer-Johnston-Clausen: Vector Mechanics For Engineers Dynamics Sl UNITS, Mc Graw Hill, 2004
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024