Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / DNK 201 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Dinamiğe giriş, Temel kavramlar, Maddesel nokta kinematiği, Doğrusal hareketi
2 Maddesel noktanın eğrisel hareketi: Yer vektörü, Hız ve İvme, Vektör fonksiyonları türevleri, Hız ve ivmenin dik bileşenleri
3 Teğetsel ve normal bileşenler, kutupsal koordinatlarda bileşenler
4 Maddesel noktaların kinetiği: Kuvvet, Kütle, İvme, Newton’un ikinci hareket kanunu, Hareket denklemleri, Maddesel noktaların doğrusal hareketi
5 İş ve Enerji: Bir kuvvetin işi, İş ve enerji ilkesi, Maddesel noktalar sistemi, Potansiyel enerji, Enerjinin korunumu
6 İmpuls ve Momentum: Doğrusal impuls ve momentum, Açısal impuls ve momentum
7 1. Yilici Sinavi
(Asagida belirtilen ders konusu onceki veya sonraki haftada islenmek sureti ile ders planina dahil edilecektir.)
Çarpışma, Doğru merkezsel çarpışma, Eğik merkezsel çarpışma
8 Merkezsel kuvvet etkisi altında hareket, Newton’un çekim kanunu, Gök mekaniğine uygulama
9 Rijit cisimlerin kinematiği: Ötelenme, Sabit bir eksen etrafında dönme, Genel düzlemsel hareket
10 Rijit cisimlerin kinematiği: Salt ve bağıl hız, ani dönme merkezi, Sabit bir nokta etrafında hareket
11 Rijit cisimlerin kinetiği: Rijit cisimlerin düzlemsel hareketi, Rijit cisimlerden meydana gelen sistemler
12 2. Yilici Sinavi
(Asagida belirtilen ders konusu onceki veya sonraki haftada islenmek sureti ile ders planina dahil edilecektir.)
Rijit cisimlerin kinetiği: İş, Enerji ve Momentum
13 Mekanik titreşimler: Sönümlü ve Sönümsüz Serbest titreşimler
14 Sönümlü ve Sönümsüz Zorlanmış titreşimler
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024