Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 308E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Taşınmaz Değerlemesi / Real Estate Valuation
İngilizce Real Estate Valuation / Taşınmaz Değerlemesi
Dersin Kodu
GEO 308E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 1 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Tahsin Yomralıoğlu
Muhammed Oğuzhan Mete
Dersin Amaçları Bu derste, taşınmaz mal ve değerleme kavramları açıklanarak, öğrencilerin taşınmazlar ile ilgili değerleme teknikler ve konu ile ilgili mevzuatlara hâkim olmaları, taşınmaz değerleme tekniklerini karşılaştırma, çeşitli taşınmaz malların değerlemesinde kullanılabilecek uygun yöntemleri belirleme becerisi edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Taşınmaz, mülkiyet ve değer kavramı, taşınmaz değerlemesinin toplum yaşamdaki önemi, Türk vergi sistemine genel bakış, Türkiye’de taşınmaz değerlendirmesine ilişkin mevzuatın tarihsel gelişimi. Taşınmaz değerleme kriterlerinin irdelenmesi, taşınmaz değerleme yöntemleri; değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması, değerleme standartları, değer ve vergi amaçlı harita altlıklarının üretimi bu dersin ana konu başlıklarını oluşturmaktadır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar Yıliçi ödevinin teslimi "vize" ön koşuludur.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Yomralıoğlu, T., (2010), “Taşınmaz Değerlemesi Ders Notları”
https://web.itu.edu.tr/tahsin/PAPERBOX/GEO308-TDEGERLEME.pdf
https://web.itu.edu.tr/tahsin/PAPERBOX/GEO308-LANDVALUE.pdf
Diğer Referanslar Ertaş, M., (2007), “Taşınmaz Değerlemesi İçin Değer Ve Değer Öğretisi”, Selçuk Üniversitesi, Teknik-Online Dergisi, Cilt.6, Sayı 3-2007.
? Nişancı, R., (2005), “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Nominal Değerleme Yöntemine Dayalı Piksel Tabanlı Kentsel Taşınmaz Değer Haritalarının Üretilmesi”, Doktora Tezi, KTÜ, FBE, JFM, S.1-218, Trabzon.
? Yomralıoğlu, T., Nişancı, R., Çete, M., Candaş, E., (2011), “Dünya’da Ve Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi”, Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı, 26-27 Mayıs 2011, Okan Üniversitesi, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022