Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 308E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Giriş
2 Mülkiyet ve taşınmaz kavramları. Mülkiyetin hukuksal boyutu. Arazi yönetiminde taşınmaz değerlemesinin yeri, önemi ve diğer uygulamaları ile ilişkisi.
3 Türk vergi sistemine genel bakış. Türkiye’de taşınmaz değerlendirmesine ilişkin mevzuatın tarihsel gelişimi. Emlak vergi sisteminin temel ilkeleri
4 Taşınmaz değerlemesinin temel kavramları. Taşınmaz değerlendirmesinde değerleme kriterlerinin irdelenmesi. Değere etki eden unsurların tespiti.
5 Taşınmaz değerleme yöntemleri. Klasik değerleme yöntemlerinde temel ilkeler. Karşılaştırma/Emsal yöntemi ile taşınmaz değerlemesinin uygulanması.
6 Gelir yöntemi ile taşınmaz değerlemesi. Maliyet yöntemi ile taşınmaz değerlemesi. İstatistiksel/karma taşınmaz değerleme yöntemleri ve örnek uygulamalar.
7 Nominal değerleme yöntemi ile geniş alan arazilerin değerlendirilmesi. Taşınmaz değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması.
8 Coğrafi bilgi sistemleri ile taşınmaz değerlemesi. Değer ve vergi amaçlı haritaların üretimi. 3D değer haritası üretimi. Emlak yönetimi veri tabanı uygulamaları.
9 Yıl içi değerlendirme sınavı
10 Taşınmaz değerlemesine ilişkin uygulamalar: Tapu-kadastro faaliyetlerinde değerleme. Kamulaştırma işlemleri. Kamulaştırmada değerleme yaklaşımları.
11 Taşınmaz değerlemesine ilişkin uygulamalar: Emlak vergi tahsili, arazi toplulaştırması, arsa-arazi düzenlemesi, özelleştirme, kentsel dönüşüm vd.
12 Taşınmaz değerlemesine ilişkin uygulamalar: Binalarda mülkiyet yönetimi. Kat mülkiyeti mevzuatı ve uygulanması. Şerefiye ve pay hesabı uygulamaları.
13 Proje çalışması
14 Proje Teslimi / Dersin ve dönemin genel değerlendirmesi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022