Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 301 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Özel Ölçme Uygulamaları
İngilizce Special Surveying Applications
Dersin Kodu
GEO 301 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Reha Metin Alkan
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin, geomatik mühendisliğinin temel uygulama alanlarından birisi olan mühendislik yapılarının imalatları süresince ve sonrasında gereksinim duyulan mühendislik ölçmeleri ile yatay ve düşey aplikasyon uygulamalarını ve diğer her türlü kalite ve kontrol ölçmelerini ulusal/uluslararası ölçme standartlarını dikkate alarak yapabilecek hale gelmeleridir.
Dersin Tanımı Bu ders kapsamında öğrencilere;
- Çeşitli mühendislik yapılarında gerçekleştirilen mühendislik ölçmeleri ile yatay ve düşey aplikasyon uygulamaları;
- Mühendislik yapılarının aplikasyon ve kontrol ölçmelerinde ulusal/uluslarası ölçme standartları kapsamında beklenen doğruluklar;
- Bina/Yapı Ölçmeleri;
- Yön Tayini ve Kıble Doğrultusu Aplikasyonu;
- Proje Planlama ve Yönetimi konuları
başta olmak üzere güncel gelişmelere göre ortaya çıkan pek çok mühendislik yapısında bu tür ölçmelerin nasıl yapılacağı aktarılacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1-) Konum belirleme yöntemlerini kalitesine (doğruluk, presizyon) ve maliyetine (optimize ederek) göre derecelendirir,
2-) Yükseklik belirleme yöntemlerini kalitesine (doğruluk, presizyon) ve maliyetine (optimize ederek) göre derecelendirir,
3-) Aplikasyon için gerekli yöntem ve araçları amacına yönelik uyarlar,
4-) Ulusal ve Uluslararası standartlara (BÖHHBÜY’ye ve ISOTC211) uygun üretimler (koordinat, konum hataları vb. ) için uygun veri platformunu seçer ve kurar,
5-) Deformasyonları sınıflandırır, yatay ve düşey deformasyon belirleme yöntemlerini tanımlar, problemi irdeler,
6-) Arazide Üretim Süreçlerini organize eder (Alet Seçimi, Ölçme Yöntemi Seçimi, Değerlendirme Yöntemi Seçimi, Sonuçların Raporlanması ve Sunumu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kurallarıyla).
Önkoşullar GEO 104 MIN DD
veya GEO 104E MIN DD
veya JDF 112 MIN DD
veya JDF 112E MIN DD
veya JDF 182 MIN DD
veya JDF 182E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Alkan, R.M. Özel Ölçme Uygulamaları, Ders Notları, Istanbul, 2018.
Diğer Referanslar • Alfred, L. (2015). GPS Satellite Surveying, Fourth Edition, Hoboken, New Jersey:Wiley, 836 pages.
• Anderson, J. M. and Mikhail, E.M. (1998), Surveying, Theory and Practice, McGraw-Hill Education, Seventh Edition, 1200 pages.
• Bannister, A., and Raymond, S. (1991); Surveying, Longman Scientific & Technical, Fifth Edition.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY), 26.06.2018 tarihli, 30460 numaralı Resmi Gazete.
• Crawford, W.G. (1995). Construction Surveying and Layout: A Step-by-Step Field Engineering Methods Manual.
• DIN 18710 Engineering Survey (Part 1, 2, 3, 4) (2010).
• Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. and Wasle, E. (2008). GNSS-Global Navigation Satellite Systems, Vienna:Springer Vienna, 518 pages.
• Kavanagh, B.F. and Mastin, T.B. (2014). Surveying:Principles and Applications. Ninth Edition, Boston:Pearson, 575 pages.
• Kennie, T.J.M. and Petrie, G. (1990). Engineering Surveying Technology, John Wiley & Sons, Inc.
• Uren, J. and Price, W.F. (2006). Surveying for Engineers, Palgrave Macmillan, 824 pages.
• Wolf, P.R. and Ghilani, C.D. (2012). Elementary Surveying; An Introduction to Geomatics, 13th ed., Pearson Prentice Hall, 958 pages.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023