Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 308 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Taşınmaz Değerlemesi
İngilizce Real Estate Valuation
Dersin Kodu
GEO 308 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 1 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Reha Metin Alkan
Dersin Amaçları Bu derste, taşınmaz mal ve değerleme kavramları açıklanarak, öğrencilerin taşınmazlar ile ilgili değerleme teknikler ve konu ile ilgili mevzuatlara hâkim olmaları, taşınmaz değerleme tekniklerini karşılaştırma, çeşitli taşınmaz malların değerlemesinde kullanılabilecek uygun yöntemleri belirleme ve değer haritası üretim becerisi edinmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Taşınmaz, mülkiyet ve değer kavramı, taşınmaz değerlemesinin toplum yaşamdaki önemi, Türk vergi sistemine genel bakış, Türkiye’de taşınmaz değerlendirmesine ilişkin mevzuatın tarihsel gelişimi. Taşınmaz değerleme kriterlerinin irdelenmesi, taşınmaz değerleme yöntemleri; değerleme yöntemlerinin karşılaştırılması, değerleme standartları, değer ve vergi amaçlı harita altlıklarının üretimi bu dersin ana konu başlıklarını oluşturmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Değerleme kavramlarını, arazi ve emlak vergilendirme süreçlerini tanımlar, Taşınmaz değerleme, vergileme ve arazi pazarlama ilişkilerini kurar.
2. Taşınmaz malların değerlerini etkileyen objektif-sübjektif değer ölçütlerini analiz ve muhakeme eder.
3. Taşınmaz değerleme yöntemlerini (Emsal, Gelir ve Maliyet) karşılaştırır, en uygun yöntemi belirler.
4. Taşınmaz değerleme amaçlı iş akışı organize eder, teknik ve hukuki bilgi, belge ve veri toplama işlem adımlarını gerçekleştirir.
5. Taşınmaz değerleme yöntemlerine göre kıymet takdiri yapar ve raporunu düzenler.
6. Ulusal ve uluslararası taşınmaz değerleme ilke ve standartlarını açıklar.
7. Taşınmaz değerlemesinin arazi yönetimi mevzuatındaki (Emlak-Alım-Satım vergilendirme, kiralama, Kamulaştırma, Arazi Toplulaştırması, İmar Uygulaması, Kentsel Dönüşüm, Özelleştirme vb) yerini açıklar.
8. Taşınmaz değerleme uzman ve bilirkişiliğe ilişkin lisanslama süreçlerine kendisini hazırlar.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024