Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 308 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1. Giriş
2. Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesinin Hukuksal Yapısı
3. Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi Yapan Kurum ve Kuruluşlar, Değerleme Amacı ve Kullanım Yerleri, Değer Kavramı
4. Taşınmazın Değerini Etkileyen Değer Ölçütleri
5. Değerleme Süreci ve Aşamaları
6. Taşınmaz Değerleme Yöntemleri (Klasik Yöntemler)-I, Emsal Yöntemi
7. Taşınmaz Değerleme Yöntemleri (Klasik Yöntemler)-II, Gelir Yöntemi
8. Taşınmaz Değerleme Yöntemleri (Klasik Yöntemler)-III, Maliyet ve İndirgenmiş Nakit Akış Yöntemleri, Karma Yöntemler
9. Taşınmaz değerlemesine ilişkin sayısal uygulamalar
10. Nominal Değerleme Yöntemi-I
11. Nominal Değerleme Yöntemi-II
12. Taşınmaz Değer Haritalarının Üretimi- CBS Uygulamaları
13. Kamulaştırmada Değerleme, Vergi Amaçlı Değerleme, Kat Mülkiyeti, SPK Değerleme Lisansı, Bilirkişilik Faaliyetleri
14. Taşınmaz Değerlemede Etik Kurallar, Dersin ve Dönemin Genel Değerlendirilmesi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024