Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 403 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe CBS Projeleri
İngilizce GIS Projects
Dersin Kodu
GEO 403 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 1 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zaide Duran
Dersin Amaçları Dersin amacı öğrencilere, CBS Projesi yaptırarak coğrafi veri üzerinden proje tasarım, geliştirme, analiz ve görselleştirme deneyimlerini sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenciler bir CBS projesini baştan sona bir bütün olarak tasarımlayabilecek, CBS projesi uygulamasında ortaya çıkan problemleri kavrayıp çözümler geliştirebilecek, proje kapsamında gerekli analizleri belirleyip uygulayabilecek ve sonuç ürünleri kullanıcı ve amaca göre tasarlayıp sunabilecektir.
Dersin Tanımı Ders kapsamında farklı CBS uygulamalarına ilişkin projeler üzerinde çalışılacaktır. Ekip çalışması şeklinde planlanan projeler farklı disiplinlerle arakesitimiz olan CBS teknolojisinin kullanılarak mekânsal problemlere çözümler üretilecektir. Bu kapsamda Geomatik Mühendisliği Programında verilmiş olan CBS konulu derslerin temel içeriğini oluşturan Veri, Veri yapısı, Veri Modelleri, Veritabanı, Bilgi, Sistem, Sistem Mimarisi, Analiz ve sonuç bilgilerin değerlendirilmesi/paylaşımı gibi konuların uygulaması proje bazlı olarak yapılacaktır.
Dersin Çıktıları 1. Bir CBS projesini herhangi bir CBS yazılımı ortamında Ulusal ve Uluslararası (ISO 19123 (2007)'ye) standartlarına göre yapılandırır.
2. Herhangi bir CBS yazılımı ortamında, Coğrafi verileri düzenler ve konumsal ilişkileri kurar.
3. Geomatik mühendisliği uygulama alanı için üretilmiş verilerin efektif kullanımını içeren coğrafi veritabanını kurar.
4. Elde edilen ve üretilen tüm verilerin sistemdeki diğer tüm verilerle entegre olarak kullanımı Ulusal ve Uluslararası (ISO 19119 (2006) ve A1 (2001)'deki) standartlara göre tertip eder.
5. Bir mekânsal bilgi sistemi projesi veriseti için işlevsel gereksinimleri Ulusal ve Uluslararası (ISO 19115(2005) ile ISO 19115-2 (2010)) standartlarını karşılayacak açıklayıcı metaveri yapısı tasarlar, üretir ve belgeler.
6. CBS'de mekânsal analiz ve sorgu fonksiyonlarının farkını ortaya koyup ilgili çalışma alanına uyarlar.
7. CBS analiz sonuçlarını uygulama ihtiyacına göre dijital veya basılı harita amaçlı dizayn eder.
8. CBS analizlerinin görsel sonuçlarını değerlendirir.
Önkoşullar GEO 312E MIN DD
veya/or GEO 315 MIN DD
veya/or GEO 315E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023