Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 403 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Proje tasarımı ve yönetimine giriş
Proje yönetim süreçleri, proje ömür çevirimi, CBS Projelerinin aşamaları
Proje konu önerilerinin tanıtılması
Proje konu önerilerinin tartışılması
I.Aşama Değerlendirme - Proje önerilerinin sunumu ve tartışılması (CBS projesi aşamalarının proje bazlı tanımı, prensiplerin belirlenmesi, faaliyet şemasının hazırlanması, kullanılacak yazılımın belirlenmesi), (rapor ve sunum teslimi)
Proje gereksinimlerinin ve proje adımlarının belirlenmesi ve tartışılması
Veri organizasyonu, model veritabanı oluşturulması, ilişkilerin kurulması
II. Aşama Değerlendirme - Proje gereksinimlerinin belirlenmesi ve tartışılması (veri ve uygulanacak analizlerin tartışılması)
Amaca uygun sorgulama ve analiz yöntemlerinin uygulaması
Sonuçların değerlendirilmesi, sonuç harita ve grafiklerin oluşturulması
Proje raporunun hazırlanması ve teslimi
III. Aşama Değerlendirme- Dönem Projelerinin Değerlendirilmesi ve Tartışılması
III. Aşama Değerlendirme- Dönem Projelerinin Değerlendirilmesi ve Tartışılması
Proje çalışmalarının ve sonuçlarının analizi ile değerlendirilerek tartışılması
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024