Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 303 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kadastro / Cadastre
İngilizce Cadastre / Kadastro
Dersin Kodu
GEO 303 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Tahsin Yomralıoğlu
Dersin Amaçları Bu derste, öğrencilerin kadastro çalışmalarında mesleki sorumluluğu, görev ve yetki alanını anlamaları, kadastro ve ilgili mevzuatın gerekliliğini ve tarihsel gelişimini bilmeleri, mülkiyet ve kadastro kavramının ve ülkedeki yasal uygulamaların etkilerini irdeleyebilmeleri, kadastro mevzuatına ilişkin teknik ve hukuki işlemler ve faaliyetleri iş yaşamlarında yürütmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Kadastro kavramı. Kadastro-insan ilişkileri ve kadastronun önemi. Dünya’da ve Türkiye’de kadastro. Kadastro mevzuatı çerçevesinde ilk kadastronun gerçekleşmesi için hukuksal, teknik faaliyetlerin tanımlanması. Kadastronun sorunları, yaşatılması ve yenilenmesi. Çok Amaçlı Kadastro kavramı ve parsel bazlı Arazi Bilgi Sistemi tasarımı ve kurulum süreçlerinin irdelenmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
1 Arazi yönetimi ve kadastro kavramlarını anlar. Kadastronun toplumsal yararlarını anlar ve arazi yönetimi ile ilişkisini kurar.
2 Ulusal ve uluslararası evrensel kadastronun gelişimine paralel tapu-kadastroya dair idari yapı ve işleyişi anlamıştır.
3 Kadastro mevzuatına ilişkin kadastrodaki hukuki ve teknik işlemleri anlamış olarak kadastro faaliyetlerindeki tüm süreci planlar (z.4).
4 Kadastral veri setleri ve mülkiyet haritalarının üretilmesi ve modellenmesi için gerekli ölçme, hesaplama ve görselleştirme yöntemlerini seçer.
5 İlk tespit kadastro sürecini organize eder. Parsel üretimine ilişkin idari ve teknik işlem adımlarını yönetir, kontrol eder ve doğrular.
6 Kadastroda sürdürülebilirlik ve güncellemenin önemini fark eder; Kadastroda yenileme sürecini organize eder, idari ve teknik işlem adımlarını yönetir, kontrol eder ve doğrular
7 Kadastro tapu fen işleri (ifraz-tevhit vb.) süreçlerini organize ederek, idari ve teknik işlem adımlarını yönetir, kontrolleri gerçekleştirir ve doğrular.
8 Kadastroda parsel yönetir, kontrol eder ve doğrular, tespit yaparak sınırlandırma işlemlerini yönetir ve doğrular.
9 Altyapı, Kıyı, Mera ve Orman Kadastrosu gibi disiplinler arası yapılan çalışmaları teknik ve hukuki mevzuat bakımından yorumlar.
10 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nin amaç ve fonksiyonlarını anlamıştır. Parsel tabanlı Arazi Bilgi Sistemi tasarımı ve kurulum sürecini uygular, gereksinimleri analiz eder.
Önkoşullar GEO 209
Gereken Olanaklar
Diğer * Ders kapsamında “Parselasyon Ödevi” hazırlanması istenecektir.
8.hafta ödev verilecek – ödev dönem sonuna kadar teslim edilmelidir.
* Ekip çalışması – Ekipler oluşturulacaktır.
* Bu ödevin teslim edilmesi yarıyıl sonu final sınavına girebilmek için
önşarttır.
* Bu ödevin yarıyıl sonu başarı notuna katkısı 30%.
Ders Kitabı Yomralioglu, T. "Kadastro Ders Notları", Ders slaytları.
Diğer Referanslar Erkan, H. (2010), "Kadastro Bilgisi", HKMO Yayınları, Ankara.
3402 sayılı Kadastro Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri,
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
http://www.tkgm.gov.tr
http://www.tapu.gov.tr
http://www.fig.net
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022