Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 303 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Arazi yönetimi ve Kadastro kavramı hakkında genel bilgiler, giriş
2 Toprak mülkiyetine bakış, arazi yönetimi, taşınmaz mal kavramı, mülkiyet yönetimi için
kadastro
3 Kadastro kavramı hakkında temel bilgiler, kadastronun amacı ve önemi, kadastronun
tarihsel gelişimi. Dünya'da kadastro.
4 Türkiye'de kadastral faaliyetler. Kadastronun tanımı, yararları, yasal mevzuat.
5 Kadastro mevzuatı ve uygulama yönetmelikleri kapsamında kadastro sistemi. TKGM
idari yapısı.
6 Kadastro çalışmalarının başlatılması, kadastro çalışma alanlarının belirlenmesi ve gerekli
işlemlerin tanımlanması
7 Kadastroda teknik işlemler. Taşınmaz malların sınırlandırılması, tespit ve kontrol işleri
8 Yıl İçi Sınavı
9 Kadastroda mülkiyet tesisine dair hukuki işlemler. Tapu kayıtlarının oluşturulması.
10 Kadastro çalışmalarının kesinleştirilmesi.
11 Kadastronun yaşatılması, Kadastro çalışmalarının güncelleştirilmesi. TAKBİS projesi.
12 Kadastroda yenileme. 3402/22a yeniden kadastro yapımı, 5304 sayılı yasa ve
düzenleme.
13 Modern Kadastral Sistemlere bakış; Kadastro 2014. Kadastral bilgi sistemleri.
14 CBS-Kadastro ilişkisi. Arazi Bilgi Sistemlerine genel bakış.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022