Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 421 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel Alan Düzenlemesi / Urban Land Readjustment
İngilizce Urban Land Readjustment / Kentsel Alan Düzenlemesi
Dersin Kodu
GEO 421 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 4 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Tahsin Yomralıoğlu
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, öğrencilere sürdürülebilir arazi yönetimi bakışıyla, kentsel alan düzenlemeleri ile ilgili yasal altyapıyı yorumlama, gerekli kavramsal ve teknik yöntemleri uygulama becerisi edindirmektir.
Dersin Tanımı Bu ders kapsamında kentleşme-imar ve arazi yönetimi ilişkileri, kentsel alan düzenlemeleri, kentleşme ve imar mevzuatı, imar planları ve plan uygulama yöntemleri, kentsel dönüşüm ve mülkiyet ilişkileri ele alınacaktır.
Dersin Çıktıları 1 Kentleşme-imar ve arazi yönetim ilişkilerini idrak etmiştir; kentsel alanların düzenlenmesi ile ilgili imar mevzuat hükümlerini anlamıştır.
2 İmar planları uygulama süreç ve yöntemlerini, farklılıklarını ortaya koyar; imar planları uygulama adımlarını analiz eder; yasal ve teknik işlemleri tasarlar ve yönetir.
3 Kamu yararı kavramını tanımlar, Kamulaştırma planlarını hazırlar ve uygulama sürecini teknik ve hukuki yönden yürütür.
4 Kamu taşınmaz mallarının özelliklerini, kamu adına kamulaştırma işlemlerini veya taşınmaz malların alım-satım ve kiralanması işlemlerini uygular ve tamamlar.
5 Arsa ve arazi düzenlemesinde yöntem ve yaklaşımları anlar, İmar parseli üretilmesi için gerekli ölçme, hesaplama ve görselleştirme yöntemlerini seçer.
6 Kentsel alan düzenleme amaçlı katsayı, pay ve dağıtım hesaplarını yapar, parselasyon planlarını tasarlar, yeniden arazi dağıtım ve parsel tahsis işlemlerini yapar.
7 Kentleşme sürecinde imar planları uygulamalarında karşılaşılan imar- mülkiyet sorunlarını yorumlar ve çözüm önerilerini ortaya koyar.
8 İmar uygulamalarına ilişkin bir mesleki yazılım kullanır.
Önkoşullar *** Final sınavı için, yıl içi ödevin verilmesi zorunludur.
Gereken Olanaklar Dersin kapsamında ödev dâhilinde mesleki yazılımların (Netcad vb) kullanımı gereklidir.
Diğer Kentsel alan düzenleme dersi kapsamında bir adet “Arsa Düzenlemesi Uygulama Projesi” hazırlanacaktır.Ödev dönemin 4. Haftası duyurulur, 14. Hafta teslim edilmesi beklenir. Ödev bireysel ya da en çok 3 kişilik gruplar halinde yapılabilir. Ödev yılsonu başarı notunun %30’sini oluşturur.
Ders Kitabı Yomralıoğlu, T., (2010), “Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri”, (Editör), Jefod Yayın No:1, S.190, Isbn 975-95369-2-4, Trabzon.
https://web.itu.edu.tr/tahsin/PAPERBOX/book-imar/kitap00.pdf
Diğer Referanslar HKMO, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, 2005
3194 Sayılı İmar Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2942 Sayılı Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüştürülmesi Hakkinda Kanun ve ilgili yönetmelikler
Nişancı, R., (2005), “Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Nominal Değerleme Yöntemine Dayalı Piksel Tabanlı Kentsel Taşınmaz Değer Haritalarının Üretilmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği, S.1-218, Trabzon.
Ülger, N. E., (2010), “Türkiye’de Arsa Düzenlemeleri Ve Kentsel Dönüşüm”, Nobel Yayın Dağıtım, S.367, ISBN 978-605-395-363-0.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022