Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 421 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Kentsel alan düzenlemelerinin amacı ve temel ilkeleri.
2 Kent, planlama ve yerel yönetim birimleri. Planlama yaklaşımları.
3 Kademeli planlama çeşitleri. Çevre-nazım-imar planı geliştirme ve uygulama süreçleri.
4 Kentsel alan yönetim araçlarına genel bakış. Türkiye'de imar planı uygulama çeşitleri.
Plan uygulama amaçlı ifraz-tevhit işlemleri.
5 Kamulaştırmaya giriş. Kamulaştırma ile imar uygulaması
6 Kamulaştırma yöntemi ile imar plan uygulaması.
7 Yıliçi Sınavı
8 Arsa arazi düzenlemelerine giriş ve mevzuat altyapısı. Türkiye ve Dünya’da arsa arazi
düzenlemeleri.
9 Arsa ve arazi düzenlemesinde pay ve dağıtım hesaplamaları.
10 İmar mevzuatı: Arsa-arazi düzenlemesi ile imar uygulamaları.
11 İmar mevzuatı: Arsa-arazi düzenlemesi ile imar uygulamaları.
12 Islah İmar uygulamaları. Kentsel dönüşüm projelerinin amacı ve uygulamaları.
13 Kat Mülkiyeti kavramı, mevzuatı ve uygulamaları.
14 Kıyı Mevzuatı: Kıyı kullanımı. Kıyı kenar çizgisi tespiti, kıyı ve plan ilişkileri.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022