Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 212E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Ölçmeleri
İngilizce Engineering Surveying
Dersin Kodu
GEO 212E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Yanalak
Dersin Amaçları Bu ders kapsamında temel ölçme bilgisine sahip öğrencilerin, aplikasyon için gerekliyöntem, araç ve doğruluk (kalite) bilgisini, mühendislik ölçmelerinde kullanmalarısağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerin özellikle ulaştırma yapılarının geometrisinin
tasarımında kullanılan geçki elemanları ve bunların geometrik özelliklerinehâkimolarak ve sayısal modeller üzerinde ulaştırma yapılarının arazi geometrisine yatay vedüşey bileşenlerini dikkate alarak, bu tür yapıları maliyet/fayda açısından en uygungeometrik seçeneklerle tasarımlamak ve geometrik uygulamasını gerçekleştirmelerinisağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Temel Ölçme kavramları bilindiği varsayılarak mühendislik hizmetleri kapsamında ulaştırma yapılarındaki yapılacak olan aplikasyon işlerine ilişkin temel bilgi ve süreçlerin, hesapların, doğruluk analizlerinin ve ilgili süreçlerin optimizasyonunu konu edinmiş bir derstir.
Dersin Çıktıları 1 Ulaştırma yapıları için mühendislik hizmeti kavramını ve aşamalarını tanımlar.
2 Aplikasyon yöntemlerini açıklar ve aplikasyon elemanlarını hesaplar.
3 Aplikasyonda doğruluğu etkileyen faktörleri bilir ve bir kalite ölçütü hesaplar.
4 Kalite gereksinimlerini dikkate alarak aplikasyon için gerekli yöntem ve araçlarıseçer.
5 Ulaştırma yapılarının geometrik tasarımında düşey geometri ve yatay
geometrinin etkileşimli tasarımını kurgular.
6 Ulaştırma yapılarının geometrisinin tasarımında kullanılan geçki elemanlarını vegeometrik özelliklerini anlar ve uygular.
7 Ulaştırma yapılarında geçki yatay ve düşey geometrisine ilişkin hesapları yapar.
8 Sayısal modeller üzerinden mühendislik projelerinin geometrik uyarlamasınıyapar.
9 Sayısal modeli üzerinde en uygun yatay ve düşey geometriye sahip mühendislikprojesine maliyet ve geometrik ilgili kısıtları dikkate alarak karar verir ve savunur.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024