Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 418E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstriyel Atıksu Yönetimi
İngilizce Industrial Wastewater Management
Dersin Kodu
CEV 418E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Fatoş Babuna
Fatma Fatoş Babuna
İdil Arslan Alaton
Dersin Amaçları 1. Endüstriyel atıksuları karakterize eden önemli kolektif kirlilik parametrelerini inceleme ve değerlendirme becerilerini kazandırmak
2. Endüstriyel proses ve kirlilik profillerini değerlendirme, ayrık endüstriyel akımlarını inceleme becerilerini kazandırmak
3. Çok bileşenli modelleme yaklaşımı ile biyolojik son arıtma yöntemlerini inceleme becerisine vakıf olmak
4. Fiziksel endüstriyel arıtma yöntemlerinin prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
5. Kimyasal ve fotokimyasal endüstriyel arıtma yöntemlerinin prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Tanımı Endüstriyel atıksu yönetiminde temel konular. Endüstriyel atıksulardaki kirletici parametrelerin sınıflandırılması. Atıksu karakterizasyonu ve önemli parametreler. Dirençli, tehlikeli ve zehirli endüstriyel kirleticiler, çıkış standartları. Atıksu karakterizasyonu bazlı arıtılabilirlik çalışmaları. Proses ve kirlenme profili kavramları. Endüstriden örnekler: kağıt, tekstil ve gıda endüstrileri. Fizikokimyasal arıtım proseslerinin esasları ve uygulamaları: yüzdürme, yumaklaştırma, membran filtrasyon, ozonlama, fotoliz ve ileri kimyasal oksidasyon prosesleri. Biyolojik proseslerin esasları ve uygulamaları. Atık azaltımı, geri dönüşüm ve yeniden kullanım. Katı atık ve çamur yönetimi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Çeşitli endüstriyel sektörlerin proses ve kirlenme profilleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
II. Endüstriyel atıksuların kolektif kirletici parametreleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
III. Atıksu karakterizasyonu bazlı arıtılabilirlik çalışmaları yürütebilirler.
IV. Atık azaltımı/minimizasyonu, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
V. Biyolojik proseslerin esaslarını ve uygulamalarını öğrenirler.
VI. Fizikokimyasal arıtım proseslerinin esaslarını ve uygulamalarını öğrenirler.
VII. Entegre arıtma sistemlerini öğrenirler.
VIII. Her biri 3-4 kişilik olmak üzere, çalışma grupları oluşturarak, seçecekleri bir endüstriyel sektöre ait proses ve kirlenme profilleri, uygulanan biyolojik ve/veya fizikokimyasal arıtma yöntemleri hakkında bir rapor hazırlamayı ve sunum yapmayı öğrenirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • H. H. Guyer (1998). Industrial Processes and Waste Stream Management. John Wiley & Sons, Inc., Canada.
• N. L. Nemerow and F. J. Agardy (1998). Strategies of Industrial and Hazardous Waste Management. Van Nostrand Reinhold – International Thomson Publishing Company, New York.
• D. Orhon, F. Germirli Babuna and O. Karahan, (2009). Industrial Wastewater Treatment by Activated Sludge, IWA Publishing, London.
• CCOT (1995). The AOP Handbook, CCOT, Ontario, Canada.
• Tang, W. Z. (2004). Physicochemical Treatment of Hazardous Wastes. Lewis Publishers, CRC Press, New York.
• Tunay, O., Kabdasli, I., Arslan-Alaton, I. and Olmez-Hanci, T. (2010). Chemical Oxidation Applications for Industrial Wastewaters, IWA Publishing, London.
• European Commission Joint Research Centre (EU-JRC), Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau, Seville, Spain.
Diğer Referanslar • H. H. Guyer (1998). Industrial Processes and Waste Stream Management. John Wiley & Sons, Inc., Canada.
• N. L. Nemerow and F. J. Agardy (1998). Strategies of Industrial and Hazardous Waste Management. Van Nostrand Reinhold – International Thomson Publishing Company, New York.
• D. Orhon, F. Germirli Babuna and O. Karahan, (2009). Industrial Wastewater Treatment by Activated Sludge, IWA Publishing, London.
• CCOT (1995). The AOP Handbook, CCOT, Ontario, Canada.
• Tang, W. Z. (2004). Physicochemical Treatment of Hazardous Wastes. Lewis Publishers, CRC Press, New York.
• Tunay, O., Kabdasli, I., Arslan-Alaton, I. and Olmez-Hanci, T. (2010). Chemical Oxidation Applications for Industrial Wastewaters, IWA Publishing, London.
• European Commission Joint Research Centre (EU-JRC), Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau, Seville, Spain.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020