Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 329 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Katı Atık Yönetimi
İngilizce Solid Waste Management
Dersin Kodu
CEV 329 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 2 1 1
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İbrahim Demir
Dersin Amaçları 1. Katı atık tanımı, miktarı, özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili temel bilgi ve kavramların edindirilmesi,
2. Entegre kentsel katı atık yönetim esaslarının öğrenilmesi, kentsel katı atık geri dönüşüm/kazanma, arıtma ve bertaraf teknolojilerinin öğretilmesi ve kavramsal tasarım becerisinin kazandırılması,
3. Düzensiz atık depolama sahalarının rehabilitasyonu ile ilgili planlama ve kavramsal tasarım becerisinin kazandırılması
4. Laboratuvar uygulamaları ile katı atık yönetimi içerisinde yer alan kavramların daha etkin bir şekilde verilmesi
Dersin Tanımı Katı atık ve ilgili kavramların tanımı. Entegre katı atık yönetimi kavramı. Katı atık özellikleri ve sınıflandırılması. Katı atığın toplanması ve taşınması. Atıkların geri kazanımı ve geri dönüşümü. Biyolojik arıtma (kompostlaştırma, biyometan) sistemleri. Düzenli depolama tesisleri. Termal dönüşüm teknolojileri. Düzensiz depolama alanlarının rehabilitasyonu. Katı atık karakterizasyonunda kullanılan temel parametrelerin belirlenmesi. Pilot ölçekli biyolojik katı atık arıtma sisteminin uygulanması ve işletilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Katı atık yönetimi ile ilgili tanımlayıcı, yasal ve idari temel bilgilerin kavranması,
II. Entegre katı atık yönetimi sistemi ve bileşenlerinin kavranması, maliyet analizi,
III. Kentsel katı atık miktar ve özellikleri ile ilgili temel esasların değerlendirilmesi,
IV. Atık toplama, taşıma ve geri kazanım sistemleri temel planlama ve tasarımı,
V. Biyolojik arıtma sistemlerinin kavramsal tasarımı ve işletilmesi,
VI. Düzenli ve düzensiz depolama tesislerinin temel tasarımı ve işletilmesi,
VII. Termal dönüşüm teknolojilerinde sistem seçimi,
VIII. Katı atıkların karakterizasyonunda kullanılan temel parametrelerin, uygulamalı olarak laboratuvarda ölçülmesi ve yorumlanması,
IX. Katı atık yönetiminde kullanılan biyolojik proseslerin uygulanması ve işletilmesi becerilerini kazanır.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer Laboratuvar çalışmasında yapılacak deneyler: I-Kentsel Katı Atığın Madde Grupları Analizi, II- Kompostlaştırma, III-Katı Atık Analizleri için Numune Hazırlama, IV- pH ve İletkenlik, V- Toplam ve Uçucu Katı Madde, VI- Isıl Değer, VII- Kompost Ürün Kalitesinin Belirlenmesi

Diğer Uygulamalar:
1. Derste görülen sistem ve tesislerin daha somut şekilde anlanıp kavranabilmesi düşüncesiyle İBB Katı Atık Yönetim Sistemi (transfer istasyonu, düzenli dopalama tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi, geri kazanma ve kompostlaştırma tesisi, depo gazından enerji üretim tesisi, atıktan türetilmiş yakıt tesisi, tıbbi atık yakma tesisi, vahşi depolama rehabilitasyonu) ile ilgili 1 günlük ders dışı teknik gezi düzenlenecektir.
2. Belediyeden ve özel mühendislik firmasından uzmanlar, Katı Atık Yönetimi ve Düzenli Depolama Sahası dizaynı ile ilgili seminer verecektir.
Ders Kitabı Vesilind, P.A., Worrel, W., Reinhart, D.2002., Solid Waste Engineering, Brooks/Cole.
Diğer Referanslar 1. Öztürk, İ.2010. Katı Atık Yönetimi ve AB Uyumlu Uygulamaları, İSTAÇ A.Ş. Teknik Kitaplar Serisi,
2. Tchobanoglous,G. 1993., Theisen, H., Eliassen, R., Integrated Solid Waste Management, Engineering, Principles and Management Issues, Mc.Graw Hill.
3. McDougall, F.R. 1995., White, P.R., Franke, M., Hindle, P., Integrated Solid Waste Management: A lifecycle Inventory, 2nd Edition, Blackwell Science.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022