Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 329 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Katı atık ve diğer ilgili kavramların tanımı; katı atık yönetiminin ilkeleri ve yasal çerçeve; Entegre katı atık yönetimi kavramı; Türkiye için AB uyumlu katı atık yönetimi planlaması
2 Katı atık özellikleri ve sınıflandırılması; örnekleme ve analiz yöntemleri
Uygulama I- Projenin tanıtılması ve proje gruplarının oluşturulması
3 Katı atığın toplanması ve taşınması; transfer istasyonları ve taşıma optimizasyonu
Laboratuvar I- Katı atığın madde grupları analizi
Uygulama II- Atık üretimi, karakterizasyonu, toplama-taşıma sisteminin seçimi
4 Atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü ve maddesel geri kazanım tesisleri (MGT)
Uygulama III- MGT ve kompost/biyometanizasyon tesisleri için atık akışı
5 Biyolojik arıtma sistemleri tasarımı I– Kompostlaştırma ve Biyometanizasyon
Laboratuvar II- Kompost sisteminin kurulumu
6 Biyolojik arıtma sistemleri tasarımı II– Kompostlaştırma ve Biyometanizasyon
Uygulama IV- Kütle dengesi, toplama-taşıma sisteminin tasarımı
7 Biyolojik arıtma sistemleri tasarımı III– Kompostlaştırma ve Biyometanizasyon
Uygulama V- Biyogaz potansiyeli, kompost tesisi tasarımı
8 Düzenli depolama tesisleri tasarım ve işletmesi-I
9 Düzenli depolama tesisleri tasarım ve işletmesi-II
Uygulama VI- Su muhtevası, atık toplama, atık ayrımı
10 Düzenli depolama tesisleri tasarım ve işletmesi-III
Vahşi (düzensiz) depolama alanlarının rehabilitasyonu
Uygulama VII- Biyometanizasyon tesisi tasarımı, kalorifik değer
11 Yıliçi sınavı
12 Termal dönüşüm teknolojileri-I
Uygulama VIII- DDT tasarımı, depo gazı ve sızıntı suyu
13 Termal dönüşüm teknolojileri-II
Laboratuvar III- pH, Laboratuvar IV İletkenlik, Laboratuvar V- Toplam ve uçucu katı madde
14 Laboratuvar VI- Dewar Analizi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022