Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 411E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri
İngilizce Fundamentals of Geographical Information Systems
Dersin Kodu
JDF 411E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Tahsin Yomralıoğlu
Dersin Amaçları The students will gain the skills of basic theory and practice on GIS. Students will understand spatial data and relevant conceptual theories. Within this context, design and implementation of a GIS that is compatible with national and international standards will be performed, where after achieving this students will be capable of integrating the theory and practice, and understand the potential of GIS for solving multi-disciplinary applications.
Dersin Tanımı Bu ders genel kapsamıyla hızla gelişen Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) teori ve uygulamalarını içermektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) paketi içerisindeki ilk ders olan bu derste, mekânsal bilgi sistemlerinin temelleri, yöntemleri, veri modellemesi, analizi, görselleştirmesi ve proje yönetimi konuları işlenecektir. Ders ile mekansal veri ve yapılandırması, mekansal veri yapıları, mekansal veri modeli tasarımı, mekansal veri analizleri ve problemleri, ulusal ve uluslararası standartlara uygun CBS projelerinin yönetimindeki zorluklar vb. dersin kendine özgü diğer konularını oluşturmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1) CBS, mekânsal veri ve veritabanı konseptlerini açıklar.
2) Vektör ve Raster veri yapılarını açıklar, kullanacağı veri yapısının farkını ortaya koyar.
3) Geomatik mühendisliği uygulama alanında mekânsal veri üretimi kapsamında gerekli verilerin uygun üretim ile elde edilme yöntemlerini seçer.
4) Geomatik mühendisliği ve ilgili diğer meslek disiplinindeki ihtiyaca göre kavramsal coğrafi veri modelini ve CBS'yi kurgular.
5) Elde edilen ve üretilen tüm verilerin sistemdeki diğer tüm verilerle entegre olarak kullanımı Ulusal ve Uluslara arası standartlara göre tertip eder.
6) CBS’de mekânsal analiz ve sorgu fonksiyonlarını anlamış olarak ilgili çalışma alanına uyarlar.
7) Uygulama ihtiyacına göre CBS analiz sonuçlarını dokümante eder.
Önkoşullar *** Final sınavı için, yıl içi ödevin verilmesi zorunludur.
Gereken Olanaklar
Diğer ÖDEV: MEKÂNSAL VERİ MODELİ TASARLANMASI VE MEKÂNSAL SORGULAMA VE ANALİZLER: 7. haftadan itibaren öğrencilerin belirlenen bir konuda kavramsal modeli hazırlamaları, aralarındaki ilişkileri kurmaları ve CBS ortamında sorgulamalar yaparak sunmaları beklenmektedir,
• Öğrenciler ödevlerini bir proje olarak teslim edeceklerdir,
• Ödevler gruplar halinde yapılacaktır,
• Ödev teslimi Yılsonu sınavına girebilmek için önşarttır,
Ders Kitabı 1) Yomralıoğlu, T., (2000), “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar” (In Turkish), 5.Baskı, s.480, Akademi Kitabevi, Trabzon.
2) Worboys, M.F. and Duckham, M. (2004) GIS: A Computing Perspective, Second Edition, CRC Press, ISBN: 0415283752.
Diğer Referanslar References
1) http://web.itu.edu.tr/tahsin/tahsin/GISLab.html
2) “Geographic Information Systems and Science”, Book written by Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind (a copy the ITU Library)
3) Many GIS Books in English> http://store.esri.com
4) İTÜ Kütüphanesi> http://www.kutuphane.itu.edu.tr
5) ArcGIS software documents> http://www.esri.com
6) GIS internet sites GISPortal> http://www.gis.com
7) Harvard GIS center> http://www.gis.harvard.edu
8) http://www.gisday.com/
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022