Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 411E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Giriş. Bilgi teknolojileri, bilgi, veri, sistem, bilgi sistemleri, vb. kavramlar. Konumsal Bilgi Sistemleri.
2 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nedir?, CBS'nin tarihsel gelişimi ve günlük yaşantımızda CBS'nin önemi
3 CBS'nin temelleri. CBS'nin temel fonksiyonları ve bileşenleri. CBS temel olarak nasıl çalışır.
4 Sayılarla harita. Vektör ve raster veri modelleri. Coğrafi varlıklarla ilgili kavramlar.
5 Haritaların bilgisayar ortamına aktarılması. CBS'de Veri toplama teknikleri ve veri kalitesi. CBS'de hatalar.Metaveri
6 Ne nerede? CBS'de konumsal analizler; Konumsal sorgular. Yakınlık ve tampon analizleri, Ayırma, Silme, güncelleştirme, Kenarlaştırma-birleştirme, sınır kaldırma, elastik tabaka dönüşümü, vb. analizler
7 Neden Burada? CBS'de konumsal analizler; birleştirme analizleri, birleşme, özdeşleme, kesişme, vb. CBS'de ağ analizleri, sayısal yükseklik modelleri ve 3B analizler.
8 ARASINAV - Dönem ödevinin başlangıcı
9 CBS'de harita yapımı. CBS'de veri çıktı ve görüntüleme süreci, Sonuçların ve harita tasarım bileşenlerinin sunumu. ilgili donanım ve veri depolama birimleri.
10 CBS kurulurken dikkate alınacaklar. CBS'de sistem tasarımı ve stratejiler. CBS'de proje yönetimi ve maliyet. CBS'de yazılım ve donanım sistemleri
11 CBS uygulamaları. CBS'nin kadastro tabanlı, altyapı, kent, tarım, orman, iş alanları, vb. kullanımı. Ulusal / uluslararası organizasyonlar ve aktiviteler.
12 CBS'nin geleceği. CBS'de en son gelişmeler. Internet CBS uygulamaları ve gelişen CBS teknikleri.
13 Dönem ödevlerinin sunumu. Ödevlerin irdelenip çalışma adımlarının tartışılması.
14 Dönem ödevlerinin sunumu
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024