Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / TER 201 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Sistemler ve Kontrol Hacimleri, Sistemin Özelikleri,
Durum ve Denge, Durum Değişimi ve Çevrim, Sıcaklık ve Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Basınç
2 Saf Maddelerin Özelikleri: Saf Madde, Saf Maddelerin Fazları, Faz Değişim İşlemleri İçin Özelik
Diyagramları
3 Saf Maddelerin Özelikleri: Özelik tabloları, Mükemmel Gaz Durum Denklemi, Sıkıştırılabilme Çarpanı,
Diğer Durum Denklemleri
4 Enerji, Enerji Dönüşümleri ve Genel Enerji Çözümlemesi: Enerjinin Biçimleri, Isı ile Enerji Geçişi, İş ile
Enerji Geçişi, İşin Mekanik Biçimleri
5 Enerji, Enerji Dönüşümleri ve Genel Enerji Çözümlemesi: Enerji Dönüşüm Verimleri, Enerji ve Çevre
6 Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi: Hareketli Sınır İşi, Kapalı Sistemler İçin Enerji Dengesi, Özgül Isılar
7 Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi: Mükemmel Gazların İç Enerji, Entalpi ve Özgül Isıları, Katı ve Sıvıların
İç Enerji, Entalpi ve Özgül ısıları
8 Kontrol Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi: Kütlenin Korunumu İlkesi, Akış İşi ve Akışkanın
Enerjisi, Sürekli Akışlı Açık Sistemlerin Enerji Analizi
9 Kontrol Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi: Mühendislikteki Tipik Sürekli Akışlı Açık Sistemler,
Zamanla Değişen Açık Sistemlerde Enerjinin Korunumu: Kütlenin Korunumu ve Enerjinin Korunumu
ARA SINAV I
10 Termodinamiğin İkinci Yasası: Carnot Çevrimi, Carnot İlkeleri, Termodinamik Sıcaklık Ölçeği, Carnot Isı
Makinası, Carnot Soğutma Makinası ve Isı Pompası
11 Termodinamiğin İkinci Yasası: Isıl Enerji Depoları, Isı Makinaları, Soğutma Makinaları ve Isı Pompaları,
Devridaim Makinaları, Tersinir ve Tersinmez Durum Değişimleri
12 Entropi: Entropinin Artışı İlkesi, Saf Maddelerin Entropi Değişimi, İzantropik Durum Değişimleri, Entropi
İçeren Özelik Diyagramları, T ds Bağıntıları, Sıvı ve Katıların Entropi Değişimi
13 Entropi: Mükemmel Gazların Entropi Değişimi, Tersinir Sürekli Akış İşi, Kompresör İşinin En Aza
İndirilmesi, Sürekli Akışlı Cihazların İzantropik Verimleri, Entropi Dengesi
ARA SINAV II
14 Ekserji: İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü: Tersinir İş ve Tersinmezlik, İkinci Yasa Verimi, Bir Sistemin Ekserji
Değişimi, Isı İş ve Kütle ile İlgili Ekserji Geçişi, Eksejinin Azalması İlkesi ve Ekserji Kaybı, Ekserji
Dengesi: Kapalı Sistemler ve Kontrol Hacimleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020