Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / GID 432 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gıda Kalite Kontrol Lab
İngilizce Food Quality Control Lab
Dersin Kodu
GID 432 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 - - 4
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Neşe Şahin Yeşilçubuk
Dersin Amaçları • Gıdalardaki temel bileşenlerin analizlenmesi ve kalite kontrol analizlerinin uygulanması
• Laboratuarda çalışma kurallarının ve güvenlik kurallarının öğretilmesi
• Laboratuarda deney yapma becerisinin ve pratiğinin geliştirilmesi
• Grup çalışması, bilimsel çalışma ahlakı ve görev paylaşımı bilincinin geliştirilmesi
• Laboratuar cihaz ve ekipmanlarının kullanımlarının öğretilmesi
• Kimyasal malzemelerle çalışma, çözelti hazırlama, düzenek kurma gibi yeteneklerin kazandırılması
• Yapılan deneyleri raporlama tekniğinin rapor formatına uygun şekilde yazılması
• Laboratuar defterinin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak
• Literatür araştırması becerilerinin geliştirilmesi
• Tasarım, planlama, problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi
• Sunum hazırlama, topluluk içinde sunuş yeteneği ve karşılıklı fikir alışverişi yeteneklerinin geliştirilmesi
• Analiz yöntemlerin karşılaştırılması ve numunelere uygun yöntemlerin seçilmesi
• Farklı tekniklere dayanan analiz yöntemlerinin uygulatılarak analiz yapma yeteneğinin genişletilmesi
• Analiz sonuçlarının tüzük, yönetmelik ve standart hükümlerine göre yorumlanması
• Kalite kontrol laboratuarı dizaynı ve farklı laboratuarların işleyişi ve dizaynının görülmesi
• Seçilen prosesdeki hammadde, proses ve son üründe kalite kontrol uygulamalarının saptanması
Dersin Tanımı Gıdalarda temel bileşen analizleri -(nem, kül, protein, yağ, şeker, nişasta), katkı maddesi analizleri (boya) ve kalite saptama analizleri ile (peroksit, asitlik v.b.) gıda kalite kontrolünde kullanılan kimyasal, fiziksel (pH, asitlik, yoğunluk, alkol ölçümleri), enstrümantal, kromatografik ve enzimatik yöntemlerin uygulanmasını kapsamaktadır
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024