Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Kimya-Metalurji Fakültesi / MET 348 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kalite Mühendisliği
İngilizce Quality Engineering
Dersin Kodu
MET 348 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İsmail Yılmaz Taptık
Dersin Amaçları 1. Kalite mühendisliği kavramını tanıtmak
2. Tasarım ve üretimden yüksek kaliteli son ürün eldesine kadar kullanılabilicek kalite araçlarını tanıtmak
3. Kalite kavramı ve felsefesi, kalite güvence ve kontrol sistemleri, kalite sistem yapısı, kalite sistemi yapısı ve taktikleri, kalite sisteminin yerleşmesi ve uygulanması, ISO 9000 serisi ve standartları, kalite ekonomisi, kaliteyi yaratmak için ürün, yöntem ve insan performansı, temel strateji ve taktik araçlar
4. Yedi temel yönetim aracı, yöntem ve kalite teknikleri ( kalite fonsiyon gelişimi, hata modları ve etki analizi, hata ağacı analizi, deneysel tasarım, istatiksel proses kontrol, kontrol grafikleri yömtem örneği, proses stabilitesi ve SPC grafik yorumlaması)
Dersin Tanımı İnsanlık, mühendislik ve üretim tarihinde kalite kavrammına giriş, kalitenin filozofik bir kavram olarak öğretilmesi. Kalite güvence sistemleri ve araçları: TQM, TPM, temiz üretim, ISO9000, ISO 18001, ISO 14001, 6 sigma, QFD, FMEA, DoE tartışılıp kalite mühendisiliği konularına uygulanacaktır.
Liderliğin önemi, takım çalışması, şirketlerde kalite gelişimini sürekli kılmak için kaliteli iş ortamı yaratmanın önemi vurgulanacak
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Kalite mühendisliği kavramını
II. Uluslararası kalite standartları ve sistemlerini
III. Kalite, ekonomi etiik
IV. Üretimde yüksek standartlar için kalite araç ve tekniklerini kullanma
V. İstatistik, örnekleme, ve proses kontrol
VI. Bilgisayarlı kalite programları
VII. Takım halinde rapor yazma ve sunum yapma
Önkoşullar MET 213 veya MET 213E, MAT 271 veya MAT 271E
Gereken Olanaklar SPC,MICROSOFT OFFICE, MINITAB
Diğer -
Ders Kitabı Connie M. Borror, The Certified Quality Engineer Handbook, 2009, American Society for quality, Quality Press, ISBN 978-0-873897457
KS Krishnamoorthi, First Course in Quality Engineering, Publisher: Prentice Hall, 2005,ISBN: 0131472011
Yılmaz Taptık, Özgül Keleş, Kalite Savaşı, Kalder Kayınları No 22 , İstanbul, 1998
Yılmaz Taptık, Özgül Keleş, Kalite Savaş Araçları, Kalder Yayınları No 23, İstanbul, 1998
Diğer Referanslar Thomas Pyzdek and Paul Keller Quality Engineering Handbook, Second Edition, Revised and Expanded (Quality and Reliability), 1991, Marcel Decker, ISBN 8247 4614 7
William J. Kolarik, Creating Quality,Concepts, Systems, Strategies and Tools, McGraw-Hills Series in Industrial Engineering and Management Science, 1995
Tilo Pfeifer, Qualitaetsmanagement, 2. Auflage, Hanser Verlag, 1996
H. G. Menon, TQM in New Product Manifacturing, McGraw-Hill, Inc., 1992
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024