Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 311 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Jeofizik
İngilizce Geophysics
Dersin Kodu
MAD 311 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Halit Tuğrul Genç
Dersin Amaçları 1.Jeofizi?in ne oldu?u, gereklili?i ve öneminin vurgulanmasy.
2.Yerkürenin iç yapysy ve fiziksel özelliklerinin anla?ylmasy.
3.Gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik ve sismik yöntemlerin
anla?ylmasy.
4.Petrol, do?al gaz ve maden gibi ekonomik de?erlere sahip yeralty
zenginliklerinin aranmasynda jeofizik yöntemlerin kullanylmasy
Dersin Tanımı Fizik yöntemler kullanylarak yer yapysynyn ara?tyrylmasy. Arama Jeofizi?inin
gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik, sismik, radyometrik ve kuyu logu
yöntemlerine ili?kin açyklamalary. Yeraltysuyu, kömür, petrol, do?al gaz,
maden, endüstriyel hammadde, radyoaktif mineral aramalarynda jeofizik
yöntemlerin seçimi. Arkeojeolojik aramalar ve çevre jeofizi?inde seçilmi?
örnek çaly?malar.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020