Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 361 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Maden Yatakları
İngilizce Ore Deposits
Dersin Kodu
MAD 361 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yüksel Örgün Tutay
Dersin Amaçları Maden yatakları kavramının ilgili terminolojiyle tanıtılması; maden yataklarının sınıflandırılma esaslarının verilmesi ; maden yataklarının yan kayaçlarıyla ne tür ilişkilerinin olduğunun öğrenilmesi; cevherleşmeye neden olan faktörlerin ve maden yataklarının değerlendirilmesindeki kriterlerin tanıtılması; maden yataklarının Türkiye ve dünyadan önemli örneklerinin tanıtılması ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla madenciliğin ülke ekonomilerine katkıları ve madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda farkındalik yaratılması
Dersin Tanımı İlgili terminolojiyi kullanarak Maden yatağı kavramının açıklanması; Jeokiysal döngüde maden yataklarının konumu; levha tektoniği-maden yatakları ilişkisi; maden yataklarının sınıflaması; cevherlerin yan kayaçlarla ilişkisi; maden yataklarının değerlendirme kriterleri; maden yataklarının ana oluşum teorileri, Türkiye ve dünyadan, önemli magmatik ve sedimanter maden yatağı örnekleri (Orthomagmatic Cr, diamond, Fe, Ti, Ni, Cu deposits, pneumo-hydrothermal Cu, Pb, Zn, Au, W, Sn, Mo deposits, sedimentary Fe, Mn, Al, P deposits , placer deposits, supergene enrichment), madenciliğin ülke ekonomilerine katkısı, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı; ve madenciliğin çevresel etkileri.
Dersin Çıktıları 1 - Maden yatağı terminolojisine hâkimiyet
2 - Maden yataklarının oluşum ortamlarını yorumlayabilme
3 - Türkiye ve dünyadan maden yatakları hakkında bilgiye sahip olma
4 - Üç boyutlu düşünme
5 - Maden yatakları ile ilgili problemlere çözüm önerileri geliştirebilme
6 - Ekip çalışması
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Ders notu, Dersle ilgili kitaplar ve süreli yayınlar, İTÜ merkez kütüphanesi, Maden Fakültesi Kütüphanesi, Maden yatakları Laboratuvarı, Bilgisayar laboratuvarı
Diğer Meslek odaları ve madencilik sektörü tarafından yapılan bilimsel toplantılar ve yayınlar
Ders Kitabı Maden Yatakları Ders Notu, hazırlayan Prof.Dr. Yüksel Örgün
Diğer Referanslar - Maden Yataklarını Kavramak,2014; Kula C. Misra, (Türkce çeviri editörleri: Taner Ünlü, M. Bahadır Şahin); TMMOB Jeoloji Müh. Odası Çeviri Serisi:3.
-Mineral Resources of Turkey, 2018; Editors:Franco Pirajno • Taner Ünlü • Cahit Dönmez, M. Bahadır Şahin, Modern Approaches in Solid Earth Sciences, Volume 16, Sipringer
- Maden yatakları ve Levha Tektoniği, Taner Ünlü ve Sönmez Sayın, 1999, , Ankar Üniversitesi Fen Fakültesi Yayını No:55
-Metalik Maden yatakları, 1989, Altan Gümüş, Bilim Ofset, İzmir
- İç Olaylara Bağlı Maden yatakları, Altan Gümüş, 1998, Bilim Ofset, İzmir
- Maden Yatakları, Oluşum ve Değerlendirilmeleri, Öztunalı, Ö.,1973,
- Maden Yatakları, Sezai Kırıkoğlu, İTÜ Matbaası, İstanbul
- Maden Yatakları, Ahmet Gökçe, 2000, Cumhuriyet Üniversitesi yayını
- Ore geology and Industrial Minerals, An Introduction, Evans, A.M.,1993, , Third edition
- Ore and Minerals, Park, C.F.Jr., Barnes, J.W., 1996, Jhon Wiley &Sons
- Ore and Minerals, Introducing Econimical Geology; Barnes,J.W., 1996, Jhon Wiley &Sons
- An introduction to economic geology and its environmental impact; 1997, Anthony M. Evans,
- Studies of Mineral Deposits, 1983, Simirnov, V.L. (editor), Ginzburg, A.I., Grigoriev, V.M., Yakovlev, G.F., Mir Publishers,
- Platinum-group element exploration1988; Dennis L. Buchanan,
- Lateritic bauxites, 1990, G. Bárdossy, G. J. J. Aleva,
- Prospecting and exploration of mineral deposits, 1986, Milos Kuzvart and Miloslav Böhmer
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024