Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 361 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Giriş:
Dersin içeriği, ödevler ve sınavlar hakkında bilgi verme
2 Maden yatakları ile ilgili temel bilgiler:
Maden yataklarıyla ilgili genel terimler; Madencilik faaliyetleri üzerinde etkili olan faktörler; Jeokimyasal Döngü, Maden yatakları-Levha tektoniği ilişkisi
3 Maden yataklarının sınıflandırılması ve oluşum teorileri:
Maden yataklarının sınıflandırılması; Cevherlerin yan taşla olan ilişkisi; Cevher minerallerinin oluşum teorileri;
Ortomagmatik (Magmatojen) maden yataklarına giriş
4 İç Olaylara Bağlı Oluşan Maden Yatakları: Ortomagmatik ve Pegmatitik yataklar:
Oluşum teorileri, sınıflandırmaları, Ortomagmatik Evre Maden Yataklarının Genel Karakteristikleri, Krom yataklar; Ni-Cu Sülfür yatakları, PGM yataklar, Magmatojen cevher enjeksiyonları; dünyadan ve ülkemizden örnekler
Pegmatitler ve ilişkili maden yatakları, oluşumları; dünyadan ve ülkemizden örnekler
5 Postmagmatik yataklar: I-Pnömatojen maden yatakları:
Tanımlar; Oluşumları; sınıflandırma
Pnömatojen yataklar; yatakların sınıflandırılması; dünyadan ve ülkemizden örnekler
6 Postmagmatik yataklar: II-Hidrotermal maden yatakları:
Oluşumları, Sınıflandırmaları; Porfiri yataklar, Volkanik Ekselatif ve Sedimanter Ekzalatif masif sülfit yataklar; Dünyadan ve ülkemizden örnekler.
7 İşlenen konuların genel tekrarı ve I. Ara sınav
8 Hidrotermal yataklara devam:
Hidrotermal damar toplulukları, Epitermal altın yatakları ve Tabaka sınırlı yataklar; Dünyadan ve ülkemizden örnekler.
9 Sedimanter Maden yataklar:
Tanımlama, sınıflandırma, oluşumlarında rol oynayan faktörler, oluşum ortamları.
Plaser yataklar; Sınıflandırma, oluşum şekilleri, oluşumlarında etkili olan faktörler,
Türkiye ve Dünya’dan örnekler
10 Kimyasal çökelme işlemlerle oluşan sedimanter yataklar:
Demir, Mangan, Fosfat yatakları; Kükürt yatakları; Oluşumları, Sınıflandırılmaları, Dünya ve Türkiye’den örnekler
11 Kimyasal çökelme işlemlerle oluşan sedimanter yataklar- devam:
Buharlaşma Ürünleri (Evaporitler); Oluşumları; Sınıflandırılmaları; Dünya ve Türkiye’den örnekler
12 İşlenen konuların genel tekrarı ve II. Ara sınav
13 Kimyasal çökelme işlemlerle oluşan sedimanter yataklar- devam:
Kalıntı (Rezidüel) yataklar; Lateritler ve sınıflandırılması, Boksit yatakları, oluşum ve dağılımları;
Türkiye ve Dünya’dan örnekler;
Demir şapka, Oksidasyon ve Süperjen zenginleşme zonları
14 Dersin genel tekrarı, öğrencilerin ders hakkındaki görüşlerinin alınması ve Final sınavına hazırlık
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024