Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 445E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Petrol ve Doğal Gaz Jeolojisi
İngilizce Petroleum and Natural Gas Geology
Dersin Kodu
JEO 445E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Memet Namık Çağatay
Dersin Amaçları Bu dersin amaçları öğrenciye: 1) petrol ve doğal gazın kaynak kayaçlarda oluşumu, rezervuar kayaçlara göçü ve değişik tipdeki kapanlarda birikerek ekonomik rezervler oluşturması konularında gerekli jeolojik kavramları ve 2) petrol ve doğal gaz aramalarında ve işletilmesinde gerekli jeolojik yöntem ve teknikleri öğretmektir.
Dersin Tanımı Bu ders petrol ve doğal gazın kaynak kayaçlarda oluşumu, rezervuar kayaçlara göçü ve değişik kapanlarda yeraltında depolanması konularındaki temel kavramları kapsamaktadır. Derste ayrıca petrol ve doğalgaz arama ve işletilmesinde kullanılan jeolojik yöntem ve teknikler incelenecektir
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Petrol ve doğal gazın oluşması için gerekli havzaların temel jeolojik özelliklerini, kaynak ve rezervuar kayaçların çökelme ve yeraltı gömülme koşullarını, .
II. Petrol ve doğal gazın yeraltında oluşum koşul ve evrelerini ve kaynak kayaç ile rezervuar kayaç arasındaki birincil göçü için öne sürülen mekananizmalarını,
III. Reservoir kayaçalarının neler olduğunu, gözenekliliğe ve geçirgenliğe etki eden jeolojik süreç (diyajenez) ve faktörleri,
IV. Petrolün ve doğal gazın biriktiği kapan çeşitlerini ve bunların jeolojik özelliklerini, ve
V. Petrolün ve doğal gazın aranmasında ve işletilmesinde gerekli temel jeolojik kavramları ve yöntemleri öğrenmiş olacaktır.
Önkoşullar Öğrencilerin bu dersi almadan önce Genel Jeoloji dersini almaları önemle önerilir.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı R.C. Selley, and Stephen Sonnenberg, 2014. Elements of Petroleum Geology. 3rd Edition, Academic Press 526 pp. ISBN 9780123860316.
Diğer Referanslar R.E. Chapman, 1981. Petroleum Geology, A Concise Study. Elsevier: Amsterdam, 302 pp.
A.I. Levorsen, 1967. Geology of Petroleum. W.H. Freeman and Company: San Francisco, 724pp.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020