Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 222E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Jeomekanik
İngilizce Geomechanics
Dersin Kodu
JEO 222E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 2 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emin Çiftçi
Dersin Amaçları 1. Yerkabuğunu oluşturan kayaç ve ayrık kayaçların mekanik davranış ve özellikleri,
2. Yer malzemesinin yenilme ve deformasyon süreçleri.
Dersin Tanımı Jeoteknik amaçlı, kayanın fiziksel ve mekanik özellikleri ve kaya kütle sınıflaması. Birincil gerilme durumu ve yerkabuğundaki doğal gerilmelerin kökenleri. Elastisite modülü ve yerkabuğunda yenilme. Kırılma mekanizması ve deformasyona çevresel faktörlerin etkisi.Kaya ve ayrık kayacın indeks özellikleri. Aşırı konsolidasyon ve çimentolanmanın açıklanması. Zamana bağlı davranış. Çatlaklı kayanın anizotropisi. Jeoteknik ölçüm ve gözlem sistemleri. Kaya ve ayrık kayaçlarda laboratuar ve yerinde (in-situ) deneyler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Doğal ve yapay jeomekanik ortamları tanımak ve mühendislik girişimlerinde bu ortamların davranışları hakkında bilgi sahibi olmak
II. Gerilme ve deformasyon kavramları ve yerkabuğundaki doğal gerilmelerin sınıfandırılması hakkında bilgi sahibi olmak
III. Kayaçların yenilme kriterleri, analitik ve grafik yöntem ile gerilme hesaplanması
IV. Kayanın indeks özellikleri, ayrık kayaçların sınıflandırması
V. Ayrık kayaçlarda sıkılık ve kıvam kavramları
VI. Çatlaklı kayanın davranışı, kayaçlar üzerinde zamanın etkisi
VII. Yerkabuğu malzemesi üzerinde çevre faktörlerinin etkisi.
VIII. Kayaç ve ayrık kayaçlarda arazi ölçüm ve gözlemleri, arazi deneyleri ve değerlendirmesi
Önkoşullar YOK
Gereken Olanaklar Kaya Mekaniği Lab
Diğer Bilgisayar Lab
Ders Kitabı Elements of Crustal Geomechanics 1st Edition
by François Henri Cornet
Diğer Referanslar Jeomekanik Ders Notları – Prof. Dr. Mahir VARDAR – Yrd. Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU
Yüzer, E., Vardar, M., 1992, Rock Mechanics, ITU Foundation Publication, (in Turkish).
Önalp, A., 1982, Geo-technique for Civil Engineers , Volume I and II, KTU Publication (in Turkish).
Rahn, P.H., 1994, Engineering Geology, Elsevier, N.Y., 589 p.
Özaydın, K., 1989, Soil Mechanics, Maya Publication, (in Turkish).
Wylilie, D.C., 1992, Foundations on Rock, Chapman and Hall, London.
Hoek, E., Brown, E.T., (1980), Underground Excavations in Rock, The Inst. Of Mining and Metallurgy, London.
Hoek, E., Kaiser, P.K., Bawden, W.F., (1995). Support of Underground Excavation in Hard Rock, A.A. Balkema, Roterdam, 215p.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024