Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 222E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Giriş
2 Stres-Deformasyon İlişkisi
3 Yer Malzemesinde Stres-Deformasyon
4 Yenilme Kriteri
5 Süreksizlikler
6 Atmosferik Ayrışma (Günlenme)
7 Yer Malzemesinin Fiziksel Özellikleri
8 Bahar Tatili
9 Kayanın Mühendislik Özellikleri
10 Kaya Kütlesi Sınıflaması
11 Yıl içi sıvavı
12 Kayada Anizotropi
13 Zemin Kavramı ve Zemin Sınıflaması
14 Şev Stabilitesi & Zemin Stabilizasyonu: Konsolidasyon - Kompaksiyon
15 Ölçme ve İzleme Teknikleri
16 Genel Tekrar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024