Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 450 - Kentsel Dönüşüm Mod. & Uyg.
 

SBP 450 - Kentsel Dönüşüm Mod. & Uyg.

Dersin Amaçları

Kentsel Dönüşüm Modelleri ve Uygulamaları, gelişme planı ve geniş yapılaşmış çevrelerin kalitesinin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinde öğrencileri, kentsel dönüşüm planlama sisteminin amaç, kapsam, anlam ve yararlarını, kapsamlı genel açıklamalarla hazırlamaktadır. Kentsel Dönüşüm Modelleri ve Uygulamaları, öğrencileri, kentsel dönüşüm hakkındaki ana sorun ve tartışmalarla tanıştırmaktadır. Dünya örnekleri kullanılarak, öğrenciler dönüşümü tarih ve teorik içeriğinin içinde bir yere koymaya teşvik edileceklerdir. Seminer ve dersler, katılım, fiziksel çevre konuları arasında bağ kuracak ve modül, bu konulara dayanan sonraki çekirdek modüllerin temeline şekil verecektir. Modül, dönüşümün üç boyutu olan ekonomik, sosyal, fiziksel ve yasal boyutların, özellikle bunlar arasındaki bağlantıya dayanarak, bu konulara giriş olarak tasarlanmıştır. Öğrencilere politik inisiyatifleri değerlendirmede, konulara farklı yönlerle bakmalarını sağlayarak, onların eleştirel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Workshop ve grup çalışmaları vasıtası ile, öğrenciler tartışma ve sunum yeteneklerini ve politik inisiyatiflerin sebep ve sonuçlarını değerlendirmeyi ve bunları hesaba katarak çok yönlü perspektiflerini geliştireceklerdir.

Dersin Tanımı

Kentsel dönüşümde araçlar ve modeller; Uluslararası ve yerel uygulamalar; Özel koşulların analizi; Problem tanımlama; Dönüşüm projesi tasarımı, Dönüşüm projesi yönetimi; Proje izleme ve değerlendirme yöntemleri.

Koordinatörleri
Özlem Özçevik
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023