Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 450 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel Dönüşüm Mod. & Uyg.
İngilizce Urban Regeneration Models and Practices
Dersin Kodu
SBP 450 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Özlem Özçevik
Dersin Amaçları Kentsel Dönüşüm Modelleri ve Uygulamaları, gelişme planı ve geniş yapılaşmış çevrelerin kalitesinin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinde öğrencileri, kentsel dönüşüm planlama sisteminin amaç, kapsam, anlam ve yararlarını, kapsamlı genel açıklamalarla hazırlamaktadır. Kentsel Dönüşüm Modelleri ve Uygulamaları, öğrencileri, kentsel dönüşüm hakkındaki ana sorun ve tartışmalarla tanıştırmaktadır. Dünya örnekleri kullanılarak, öğrenciler dönüşümü tarih ve teorik içeriğinin içinde bir yere koymaya teşvik edileceklerdir. Seminer ve dersler, katılım, fiziksel çevre konuları arasında bağ kuracak ve modül, bu konulara dayanan sonraki çekirdek modüllerin temeline şekil verecektir. Modül, dönüşümün üç boyutu olan ekonomik, sosyal, fiziksel ve yasal boyutların, özellikle bunlar arasındaki bağlantıya dayanarak, bu konulara giriş olarak tasarlanmıştır. Öğrencilere politik inisiyatifleri değerlendirmede, konulara farklı yönlerle bakmalarını sağlayarak, onların eleştirel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Workshop ve grup çalışmaları vasıtası ile, öğrenciler tartışma ve sunum yeteneklerini ve politik inisiyatiflerin sebep ve sonuçlarını değerlendirmeyi ve bunları hesaba katarak çok yönlü perspektiflerini geliştireceklerdir.
Dersin Tanımı Kentsel dönüşümde araçlar ve modeller; Uluslararası ve yerel uygulamalar; Özel koşulların analizi; Problem tanımlama; Dönüşüm projesi tasarımı, Dönüşüm projesi yönetimi; Proje izleme ve değerlendirme yöntemleri.
Dersin Çıktıları Sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve toplum gelişimi, çevre prensipleri ile ilgili teorileri yorumlama ve analiz etme; sürdürülebilir toplumlar ve kentsel dönüşüm gelişimi için sürdürülebilir tasarımın etkilerini değerlendirme; özel kent çalışmalarında uygulama için uygun olan tasarım stratejileri dizisini seçme ve kullanma.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Hill,D (2000) Urban Policy and Politics, Macmillan Roberts.
P and Sykes, H (2000) Urban Regeneration - a Handbook, London: Sage Indicative Basic Reading List
Baron, S., Field, J. & Schuller, T. eds (2000) Social Capital: Critical Perspectives . Oxford, OUP.
Barton, H. (Ed) (2000) Sustainable Communities: The Potential for Eco-neighbourhoods. London, Earthscan.
Carley, M. et al. (2000) Urban Regeneration Through Partnership. Bristol, Polity Press.
Coare, P. & Johnston, R. eds (2003) Adult Learning, Citizenship and Community Voices: Exploring Community Based Practice .Leicester, NIACE
Forester, J. (1999) The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning Processes. Mass, MIT Press.
Gittel, R. & Vidal, A. (998) Community Organising: Building Social Capital as a Development Strategy. London, Sage
Harris, M. & Rochester, C. Ed (2000) Voluntary Organisations and Social Policy in Britain. London, Palgrave
Henderson, P (2001) Skills in Neighbourhood Work . London, Routledge.
James, S. & Lahti, T. (2004) The Natural Step for Communities: How Cities and Towns can Change to Sustainable Practices . Gabriola Island, New Society Publishers
Megginson, D. (2003) Continuing Professional Development. London, CIPD
Shucksmith, M. (2000) Exclusive Countryside: Social Inclusion and Regeneration in Rural Areas. York, JRF.
Warburton, D. Ed (1998) Community and Sustainable Development: Participation in the Future. London, Earthscan.
Wates, N. (2000) The Community Planning Handboo. London, Earthscan. Barton, H. (Ed) (2000) Sustainable Communities: The Potential for Eco-neighbourhoods. London, Earthscan.
Carley, M. et al. (2000) Urban Regeneration Through Partnership. Bristol, Polity Press.
Coare, P. & Johnston, R. eds (2003) Adult Learning, Citizenship and Community Voices: Exploring Community Based Practice. Leicester, NIACE.
Doppelt, B. (2003) Leading Change for Sustainability: A Change-Management Guide for Business, Government and Civil Society. Sheffield, Greenleaf Publishing.
Forester, J. (1999) The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning Processes. Mass, MIT Press.
Gittel, R. & Vidal, A. (1998) Community Organising: Building Social Capital as a Development Strategy. London, Sage.
Harris, M. & Rochester, C. Ed (2000) Voluntary Organisations and Social Policy in Britain. London, Palgrave.
Henderson, P (2001) Skills in Neighbourhood Work. London, Routledge.
James, S. & Lahti, T. (2004) The Natural Step for Communities: How Cities and Towns can Change to Sustainable Practices. Gabriola Island, New Society Publishers.
Megginson, D. (2003) Continuing Professional Development. London, CIPD.
ODPM (2004) The Egan Review: Skills for Sustainable Communities. ODPM. www.odpm.gov.uk
Warburton, D. Ed (1998) Community and Sustainable Development: Participation in the Future. London, Earthscan.
Wates, N. (2000) The Community Planning Handbook. London, Earthscan.
Web Siteleri
Community Development Foundation
www.cdf.org.uk
Development Trusts Association
www.dta.org.uk
New Economics Foundation
www.neweconomics.org
Office of the Deputy Prime Minister
www.odpm.gov.uk
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022