Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 450 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Planlama & Politika
Dünya’da ve Türkiye’de Dönüşüm Süreci

Örnek Çalışma: Öğrenci çalışma grubunun tasarımı
2 Planlama & Politika
Gündem 21 tespiti ile “Sürdürülebilir Kentler Programı”

Tartışma: Global ölçekte ve Türkiye planlama gündeminde ‘kentsel dönüşüm efsanesi’
3 Örnek Çalışma: Seçilen alan ve yerel belediyeye ziyaret

Seçilen mahallede öğrenci çalışma grubu ve tematik analizler

A l a n z i y a r e t i
4 Kentsel Dönüşümü Destekleyen Uygulama Modelleri
“Sürdürülebilir Kentler Programı” İçinde Strateji ve Eylem Planlaması
Kentsel Dönüşümde Stratejik Eylem Planlaması

Örnek Çalışma: Seçilen mahallede öğrenci çalışma grubunun egzersizi: Sorun belirleme ve değerlendirme, eylem planlama sürecine başlangıç

W O R K S H O P A
5 Kentsel Dönüşümü Destekleyen Uygulama Modelleri
“Sürdürülebilir Şehir Programı”nda Kurumsallaşma Nedir?
Kentsel Dönüşümde Kurumsallaşma Teknikleri

Örnek Çalışma: Seçilen mahallede öğrenci çalışma grubu egzersizi:
“Sürdürülebilir Şehir Programı”nda paydaş analizleri

W O R K S H O P A
6 Kentsel Dönüşüm Uygulaması İçin Yasanın Desteklenmesi
Kentsel Dönüşüm Yasası

Örnek Çalışma: Seçilen mahallede öğrenci çalışma grubu egzersizi: Seçilen alanın eylem planının yasal yapıtaşları
7 Kentsel Dönüşümde Proje Yönetimi ve Finansman
Kentsel Dönüşümde Karar Alma ve Fonlama

Örnek Çalışma: Seçilen mahallede öğrenci çalışma grubu egzersizi
8 Kentsel Dönüşümde Toplum Geliştirme: Araçlar ve ilkeler
İletişim ve Katılımın Teori ve Uygulaması

Örnek Çalışma: Seçilen mahallede öğrenci çalışma grubu egzersizi: Seçilen alan için toplum geliştirme modeli seçimi

W O R K S H O P B
9 Kentsel Dönüşümde Toplum Geliştirme: Araçlar ve ilkeler
İletişim ve Katılımın Teori ve Uygulaması
İletişim ve Katılımın Süreç ve Planı

Örnek Çalışma: Seçilen mahallede öğrenci çalışma grubu egzersizi: Seçilen alan için iletişim & katılım planı; iletişim merkezinin özellikleri

W O R K S H O P B
10 Kentsel Dönüşümde Toplum Geliştirme: Araçlar ve ilkeler
İletişim ve Katılımda ‘Takım Çantası’

Kentsel Dönüşümde Sosyal Sermayenin Rolü

Örnek Çalışma: Takım çantası tekniklerinin örnek alanlar üzerinde uyarlanması

W O R K S H O P B
11 Kentsel Dönüşümde Toplum Geliştirme: Uygulama Örnekleri
12 Öğrenci Final Sunumu:
Stratejik Eylem Planlaması &Toplum Katılım Planı

W O R K S H O P A S U N U M U
13 Öğrenci Final Sunumu:
Stratejik Eylem Planlaması &Toplum Katılım Planı

W O R K S H O P B S U N U M U

S u n u m v e r a p o r l a r ı n t e s l i m i
14 Teşekkür konuşması, Stratejik Eylem Planlaması & Toplum Katılım Planı hakkındaki sunuş ve raporların geribildirimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022