Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BVT 625 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Osmanlı Türkçesi I
İngilizce Ottoman Turkish I
Dersin Kodu
BVT 625 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hasan Karataş
Dersin Amaçları 1. Osmanlı Türkçesi’nin temel gramer, ortografi ve kelime yapısını öğretmek,
2. Osmanlıca içindeki yaygın Arapça kelime vb unsurları temel Arapça kelime yapısını göstermek,
3. Temel Farsça kelime, tamlama vb. yapıların Osmanlıca içinde kullanımlarını anlatmak,
4. Rika hattıyla yazılmış el yazısı Osmanlıca metinleri okutarak öğrenciyi belge okumaya alıştırmak.
Dersin Tanımı Bu ders öğrencilere Osmanlı Türkçesi’nin temel gramer, ortografi, kelime ve cümle yapısı bilgisini kazandıracaktır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle Osmanlı alfabesindeki yardımcı sesli harfler, Türkçe kelimeler ve cümle yapıları ele alınacaktır. Devamında Osmanlı Türkçesi içindeki Arapça ve Farsça öğeler işlenecektir. Osmanlıca materyal olarak sadece matbu metinler değil, el yazısı metinler de okutulacaktır. Bu şekilde öğrenciler Osmanlıca bir metni orta düzeyde okuma ve anlama seviyesine erişecekler ve bu kurun devamında okuyacakları arşiv belgeleri, yazmalar ve basılı materyal için temel dilbilgisine sahip olacaklardır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1. Osmanlı Türkçesi temel gramer, ortografi ve kelime yapısını öğrenecekler,
2. Osmanlıca içindeki Arapça unsurları tespit edip, okuyarak anlamlandıracaklar,
3. Farsça kelime, tamlama vb. yapılarının Osmanlıca kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaklar,
4. Rika hattıyla yazılmış bir Osmanlıca metni okuyup, anlayıp analiz edebileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Yılmaz Kurt. Osmanlıca Dersleri I . Ankara: Akçağ, 1996
Diğer Referanslar Yardımcı Kitaplar:

Hayati Develi. Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I. İstanbul, 2005.
Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri. İstanbul: Boğaziçi, 1986.
Şinasi Tekin. Osmanlıca El Kitabı. Harvard: Harvard University, 2002.
Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I.. İstanbul: Alfa, 2000

Sözlükler:

James W. Redhouse. A Turkish and English Lexicon. Lebanon, 1996
Ferit Devellioğlu. Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat: Eski ve Yeni Harflerle. Yay. Haz. Aydın Sami Güneyçal, Aydın Kitabevi, Ankara, 1999.
Şemseddin Sâmi, (1850-1904.) Kamus-i Türkî : kâffe-yi lügat-i Türkiye ile lisan-i Türkîde müstamil kelimat ve ıstılahât-i Arabiye ve Farisiye ve ecnebiyeyi cami olarak lisanımızın mükemmel lügat kitabıdır. İkdam Matbaası, Dersaadet [İstanbul], 1317-1318 [1899-1900]
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020