Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 544E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bağımsız Çalışma 2
İngilizce Independent Study 2
Dersin Kodu
MYL 544E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gökhan Deneç
Dersin Amaçları O¨gˆrencinin o¨gˆretim u¨yesiyle kendi ihtiyac¸larına uygun bir konu hakkında bire bir c¸alıs¸ma yapmasını sagˆlamak
2. O¨gˆrenciye, o¨gˆretim u¨yesinin rehberligˆi altında bir konuda derinlikli c¸alıs¸ma yapma fırsatı vermek
3. O¨gˆrencinin akademik yazım becerilerini gelis¸tirmesine yardım etmek
Dersin Tanımı Yayınlanmaya uygun bir makale, ya da yu¨ksek lisans tezinden bir bo¨lu¨mu¨n temelini olus¸turacak bir konuda okuma, analiz, tartıs¸ma ve eles¸tiri yapma, Gu¨ncel metinler, kayıtlar, multimedya ve internet kaynaklarından elde edilen verilerin analizi ve tartıs¸ılması, Tarz ve ic¸erik go¨z o¨nu¨nde bulundurularak bir final o¨devi hazırlanması
Dersin Çıktıları Bu dersi bas¸arı ile tamamlayan o¨gˆrenciler as¸agˆıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
1. Verili bir zaman dilimi ic¸inde sonuca ulas¸tırılacak bir aras¸tırma konusu belirleme
becerisi kazanılması
2. Kendi o¨zel ilgi alanlarıyla ilgili akademik yazın hakkında derinlemesine bilgi edinilmesi 3. Belirli bir dergide yayınlanmak u¨zere; yani belirli bir okuyucu kitlesine yo¨nelik olarak
yazmanın getirdigˆi kısıtlamaları ve bu yazım bic¸iminin kuralları hakkında bilgi
edinilmesi
4. Sec¸ilmis¸ olan konuda yeni bakıs¸ ac¸ıları gelis¸tirme yetkinligˆi kazanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer Ders ic¸erigˆine ait mu¨zik o¨rneklerinin CD/DVD c¸alar ile dinletilmesi veya go¨rsel malzemenin izlenmesi,
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Trevor Herbert, 2009, Music in Words: A Guide to Researching and Writing About Music, OxfordUniversity Press,
D, Kern Holoman, 2008, Writing about Music: A Style Sheet, Berkeley: University of California Press,
Pauline Shaw Bayne, 2008, A Guide to Library Research in Music (Lanham, MD: Scarecrow Press,
Jann Pasler, 2007, Writing through Music: Essays on Music, Culture, and Politics, OxfordUniversity Press,
Gareth Loy, 2006, Musimathics: The Mathematical Foundations of Music, V,1-Musical Elements, MIT Press,
W, Anthony Sheppard, 2001, Revealing Masks: Exotic Influences and Ritualized Performance in Modernist Music Theater, University of California Press,
Joseph Gibaldi,, 2009, MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7th edn, New York: Modern Language Association of America,
Kate Van Orden, 2000, Music and the Cultures of Print, New York: Garland, Richard J, Wingell, 1997, Writing About Music, 2nd edn, Prentice Hall,
Kate L, Turabian,, 1996, A Manual for Writers Of Terms Papers, Theses
and Dissertations, 6th edn, Chicago: University of Chicago Press,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024