Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 544E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Mu¨zik kaynakları ve konu sec¸imi,
2 Kaynakc¸a, sorunları; zaman c¸izelgesinin hazırlanması,
3 Mu¨zik yazımı digˆer disiplinlerin so¨ylemlerinden nasıl ayrıs¸ır?
4 Eles¸tirel du¨s¸u¨nmek,
5 Gu¨ncel yayınlardan elde edilen verilerin analiz edilmesi ve tartıs¸ılması
6 Kayıtların eles¸tirel olarak degˆerlendirilmesi
7 Multimedyanın rolu¨
8 Projenin c¸erc¸evesinin c¸izilmesi
9 Gu¨ncel internet kaynakları
10 Projenin gu¨ncel akademik so¨yleme yo¨nlendirilmesi
11 Tarz ve ic¸erik kılavuzlarına go¨re makalenin tamamlanmıs¸ bir mu¨sveddesinin olus¸turulması
12 Disiplinlerarasılık; tek bir disiplinin o¨tesine ulas¸mak
13 C¸alıs¸manın yaygınlas¸tırılması ic¸in stratejiler
14 Projenin go¨zden gec¸irilmesi ve eles¸tirisi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024