Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 609 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türk Dünyasında Aşık Sanatı
İngilizce AŞIK ART IN TURKIC WORLD
Dersin Kodu
MJT 609 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Süleyman Şenel
Dersin Amaçları 1. Müzik kültürümüzü besleyen ve varlığını halen sürdürebilen aşık sanatının, bir eğitim-öğretim konusu olarak ele alınması.
2. Ülke ulusal kültürü için olduğu kadar, dünya geleneksel mirasının korunması ve araştırılması.
Dersin Tanımı “Âşık” kavramı. Âşıklık sanatının temel prensipleri. Usta-Çırak ilişkisi. Repertuar. Çalgı tipleri. Usta malı. Edebi ve müzikal tür, tip ve biçim. Anlatıcı/Hikayeci aşık ve aşık tipinde halk sanatkarları. Tarihi yazılı kaynaklarda Âşık sanatı. XX. - XXI. yy.da Âşık sanatı. Alan araştırmalarında Âşık müziği derlemeleri. Türklük Dünyasında yaşayan Âşık sanatı. Aşık Okulları. Popüler bir sanatçı tipi olarak aşıklar. Türklük Dünyasının âşık sanatı bibliyografyası.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;

I. Âşık sanatının, kültür-sanat hayatımızı besleyen başlıca tarihi müzikal kaynak olduğunun bilgisi;
II. Türkiye siyasi sınırları dışındaki Türklük coğrafyasında Âşık sanatına dair bilgi;
III. Aşıklık geleneğini bir eğitim-öğretim modeli olarak değerlendirilebilme becerisi;
IV. Âşık sanatı temsilcilerinden, yaşayan bir değer olarak popüler müzik kültürü adına da yararlanılabileceği bilgisi.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı GÖKYAY, Orhan Şaik, Dedem Korkutun Kitabı, MEB, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, İstanbul, 1973.
Diğer Referanslar ELDAROVA, E., Azerbaycan Aşık Sanatı, Baku¨, 1984
GULLIYEV, Ş., Türkmen Bahşılarının Sanatı, Aşkabat, 1985
KÖPRÜLÜ, Prof. Mehmed Fuad, Edebiyat Araştırmaları, Ankara, 1966, TTK Yayınları.
REINHARD, Ursula-PINTO, Tıago De Olıvera, Sanger Und Poeten Mit Der Laute (Türkische Aşık Und Ozan), Dietrich Reimer Verlag, Berlin, 1990,
ŞENEL, Süleyman, Kastamonu’da Aşık Fasılları, İstanbul, 2007, C.1 [İnceleme], C.2, [Notalar], Kastamonu Valiliği.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022