Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 609 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Türkiye’de “Âşık” kime denir? Âşıklık sanatının temel prensipleri nelerdir? Usta-Çırak ilişkisi. Yetişme tarzları, yöntemleri. Repertuar görünümleri. Çalgı tipleri. Usta malı.
2 Aşık tarzı ürünlerin edebi ve müzikal tür, tip ve biçim görüntüleri. Anlatıcı/Hikayeci aşık ve aşık tipinde halk sanatkarları. Tasnifçi aşıklar.
3 Tarihi yazılı kaynaklarda Âşık sanatından izler. Kitâb-ı Dede Korkut’ta âşık sanatı izleri.
4 Tarihi yazılı kaynaklarda Âşık sanatından izler: Mecmua-yı Sâz u Söz’de Aşık sanatından izler.
5 Tarihi yazılı kaynaklarda Âşık sanatından izler: Evliya Çelebi’de Âşık sanatından izler. Divan, Tezkire, Cönk, vb. gibi başlıca yazılı ve basılı kaynaklarda Âşık sanatından izler.
6 XX. yy.da Âşık sanatının genel görünümü. Alan araştırmalarında Âşık müziği derlemeleri. XXI. yüzyıla taşınan Âşık Müziği/I.
7 XX. yy.da Âşık sanatının genel görünümü. Alan araştırmalarında Âşık müziği derlemeleri. XXI. yüzyıla taşınan Âşık Müziği/III
8 XX. yy.da Âşık sanatının genel görünümü. Alan araştırmalarında Âşık müziği derlemeleri. XXI. yüzyıla taşınan Âşık Müziği/III. Sınav
9 Türk Dünyasında Aşık tipinde şahsiyetler ve unvanları. Türklük dünyasındaki aşık tipinde şahsiyetlerin Türkiye’deki Âşık sanatı temsilcileri ile taşıdıkları ortak özellikle ve başlıca ortak vasıfları.
10 Türklük Dünyasında yaşayan Âşık sanatı. Usta-Çırak ilişkisi, Çalgılar, Edebi yapı.
11 Türklük Dünyasında Âşık sanatı müzik türleri, çeşitleri, çeşitlemeleri.
12 Aşık Okulları. Popüler bir sanatçı tipi olarak aşıklar. Türk dünyasında şöhret yapmış âşık tipinde şahsiyetler.
13 Türklük Dünyasının âşık sanatı bibliyografyası. Türklük Dünyasında âşık sanatı terminolojisi.
14 Proje Sunumları ve Tartışılması
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022