Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IMT 502 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapı Teknolojisi
İngilizce Building Technology
Dersin Kodu
IMT 502 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Leyla Tanaçan
Alpin Köknel Yener
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere, İç mekan karakterini tanımlayan ışık, malzeme ve konstrüksiyon kavramlarını irdeleyerek tasarım kararları ile ilişkilendirebilme ve uygulamaya yönelik eleştirel tutum ve karar verme yetisini kazandırmak,
2. Farklı işlevlerdeki binalarda çeşitli alt sistemlerin tasarımına ve uygulanmasına ilişkin geçerli standart, yönetmelik ve diğer yol gösterici belgeleri tanıtmak,
3. Geçerli standart ve yönetmelikleri inceleyerek bir binayı değerlendirebilme becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Işığın fiziksel yapısı ve mekanı tanımlamadaki etkisi; Görsel konfor açısından iç mekan tasarlama parametreleri; Doğal-yapma-bütünleşik aydınlatmanın örnekler üzerinden tartışılması; İç mekanda kullanılan malzemelerin yapısı, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dayanımları ve bakımları; Malzeme-renk-doku ilişkisinin mekansal algı ve deneyim bağlamında tartışılması; Işık, malzeme ve konstrüksiyon ilkeleri doğrultusunda iç mekan bütünlüğünün sentezlenmesi; geçerli standart ve yönetmeliklerin irdelenmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
I. İç mekanda aydınlatma ile ilgili bilgi ve tasarım kararları ile ilişkilendirebilme becerisi,
II. Disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme ve çalışmalarına aktarabilme yetkinliği,
III. İlgili süreçlerde sorumluluk alabilme yetkinliği,
IV. Standart, yönetmelik ve diğer yol gösterici belgeler ile ilgili bilgi,
V. Güncel örnekler üzerinden eleştirel düşünme ve tartışma becerisi,
VI. İç mekanda kullanılan malzemeler hakkında bilgi ve tasarım kararları ile ilişkilendirebilme becerisi,
VII. Çalışmalarını bilimsel, etik normlara uygun olarak yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisi,
VIII. İç mekanda ışık, malzeme ve konstrüksiyonun mekansal bütünlük açısından biraraya getirilebilme özellikleri ile ilgili bilgi ve beceri.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Riggs, J., (2002). “Materials and Components of Interior Architecture”, Englewood Cliffs, Prentice Hall, N.J.
IESNA., (2011). “Lighting Handbook”, Tenth edition, Reference and Application, ed.M.S.Rea, USA.
Bean, R., (2014). “Lighting Interior and Exterior”, (e-book) second edition, Routhledge, London and Newyork.
Cowan, H., (1991).“Handbook of Architectural Technology”, Von Nostrand Reinhold, NY.
Diğer Referanslar ASHRAE, “Handbook of Fundamentals”, Ashrae Publications, 2009.
52. Rosen, H, J., Heineman, T., “Architectural Materials for Construction”, McGraw-Hill Inc., NY, 1996.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024